Tom Evens presenteert zijn nieuwe boek ‘Media Management Matters’

(04-05-2020) Waarom mediaonderzoekers moeten samenwerken met industrie en beleid

Prof. dr. Tom Evens publiceerde recent een boek over hoe mediaonderzoekers praktische waarde kunnen genereren voor de media-industrie en beleid. Samen met Ulrike Rohn (Tallinn University) verzamelde hij bijdrages van vierentwintig internationale academici om te reflecteren over samenwerking met maatschappelijke stakeholders, praktijkgericht onderzoek en de implicaties voor wetenschappelijk mediaonderzoek. We stelden Tom een aantal vragen over het boek.

 

Waarom dit boek?

“Media management is een onderzoeksveld dat een brug probeert te slaan tussen theorie en praktijk. Toch beschouwen we ons werk als af van zodra we onze bevindingen in een wetenschappelijk tijdschrift weten te publiceren. Dat is jammer, want veel onderzoek bezit het potentieel om bruikbare kennis te genereren voor beslissings- en beleidsmakers, maar blijft spijtig genoeg op de plank liggen. Het boek reflecteert over hoe we dat onderzoek uit de academische silo kunnen halen zodat het een werkelijke bijdrage kan leveren aan het bespreken en aanpakken van maatschappelijke problemen.”

 

Waar gaat het boek over?

“In het boek evalueren een aantal internationale academici hun samenwerking met industrie of beleid en reflecteren op welke wijze hun bevindingen werden aangewend om strategische keuzes of beleidsmaatregelen te voeden. Sommige zijn ontegensprekelijk succesverhalen, maar we hebben ook oog voor samenwerkingen die faalden om bruikbare kennis te genereren. Het boek karakteriseert mediamanagement als een kritisch maar geëngageerd studiegebied dat relevant is naar industrie en beleid toe.”

 

Waarom zou je het moeten lezen?

“Eerst en vooral creëert het boek bewustzijn. Bewustzijn dat interdisciplinair onderzoek aangewezen is om complexe problemen te bestuderen. Bewustzijn dat kritisch én toegepast onderzoek kunnen samengaan. Bewustzijn dat we als onderzoekers in dialoog moeten treden met de praktijk. Ten tweede bevat het boek ideeën, tips en hints over hoe we de kloof tussen theorie en praktijk kunnen overbruggen en kunnen samenwerken met maatschappelijke stakeholders.”

 

‘Media Management Matters: Challenges and Opportunities for Bridging Theory and Practice’ werd uitgegeven door Routledge. Meer informatie is hier te vinden.