Studenten Nieuwe Media & Maatschappij ronden hun masteropleiding af met succesvolle challenges

(24-06-2020)

Elk jaar worden onze studenten uit de afstudeerrichting 'Nieuwe Media & Maatschappij' uitgedaagd om een creatieve oplossing te bedenken voor echte bedrijven en organisaties. In mei presenteerden ze het eindresultaat van hun onderzoek. Of we dat bondig kunnen samenvatten? Euh... Challenge accepted!

Aan het begin van het academiejaar kregen onze studenten één van de 4 mogelijke uitdagingen (Artificiële intelligentie, digitale balansen, leerstoornissen en mediaconsumptie) op hun bord. De studenten werkten zich in in de materie op basis van bestaande theorieën en wetenschappelijke onderzoeksmethodes.

Later kregen ze dan van een speler uit het werkveld een concrete opdracht: lijn het probleem af en bedenk een innovatieve oplossing voor de opdrachtgever in kwestie. Op die manier konden ze de kennis opgedaan in hun bachelorjaren concreet toepassen in de praktijk. 

 

Challenges - Groep 1 VRTGROEP 1 - Hoe kan VRT inspelen op veranderende patronen van videoconsumptie bij jongeren?

VRT daagde de eerste groep uit voor een challenge over mediaconsumptie. De studenten onderzochten in welke vorm en op welke platformen omroepen content kunnen aanbieden om 13 – tot 17- jarigen te bereiken.

Aan de hand van een prototype voor een nieuw streamingplatform, gaven ze een aanzet van hoe omroepen kunnen inspelen op de behoeftes en verlangens van jongeren in verband met videoconsumptie.

> Bekijk alle bevindingen 

 

 


Challenges - Groep 2 - leerstoornissenGROEP 2 - Hoe kan het sollicitatieproces gehackt worden voor studenten met leerstoornissen?

Groep 2 voerde een challenge rond 'leerstoornissen' uit voor Onderwijscentrum Gent. De focus lag op solliciteren, want personen met een leerstoornis krijgen te maken met extra drempels, zoals labeling, stigmatisering of aanwerving met ongelijke kansen.

Als oplossing ontwikkelden ze hiervoor ‘TALENTIVE’. Dat is een online platform (voor student en stageaanbieder) die de doelgroep wil leren om het sollicitatieproces te hacken, door de focus te leggen op stages. Op die manier kunnen ze het bedrijf leren kennen en is de stap om er te gaan werken kleiner. 

Het platform speelt in op de sterktes van de sollicitant en matcht die met de vereisten van de stageaanbieder. Dankzij dit platform hoopten de studenten dus op een vlottere doorstroom naar het werkveld, waarbij stagiairs niet beoordeeld worden op basis van hun leerstoornis. De sollicitanten krijgen ook tips & tricks bij elke stap in het proces.

> Lees het rapport.

 


Challenges - Groep 3 - MediawijsGROEP 3 - Hoe kan de digitale balans bij jonge gezinnen in evenwicht gebracht worden?

Groep 3 onderzocht de relatie tussen het mobiele schermgebruik van jonge ouders en de persoonlijke interactie binnen het gezin.

In hun onderzoek ontdekten ze dat verschillen in verwachtingen over smartphonegebruik van ouders en kinderen kan leiden tot discussies. Om deze verwachtingen te stroomlijnen, moeten die verschillen uitgesproken worden.

In opdracht van Mediawijs en MediaNest probeerden ze hiervoor een oplossing te bedenken waar het hele gezin baat bij heeft. Daarom ontwikkelden ze een bordspel om de dialoog op gang te brengen. Dit spel ontrafelt de verschillende verwachtingen omtrent het schermgebruik in verschillende contexten, geeft elk lid van het gezin een stem en legt een basis voor zinvolle, wederzijdse, afspraken.

Lees het rapport 

 


Challenges - Groep 4 - Artificial IntelligenceGROEP 4 - Hoe kan het ethisch bewustzijn aangewakkerd worden bij de ontwikkeling van AI-tools voor de gezondheidssector?

De studenten uit groep 4 onderzocht de ethische issues binnen artificiële intelligentie in de medische context. Dat deden ze in opdracht van AI4Growth.

Artificiële intelligentie biedt enorm veel kansen, maar houdt ook risico’s in. De studenten focusten op de gezondheidszorg. Die sector werkt immers met heel gevoelige data. En verkeerde diagnoses kunnen grote gevolgen hebben.

Als eindproduct ontwikkelden de studenten een kaartspel dat kan helpen om de ethische issues ter sprake te brengen die opduiken in het ontwikkelingsproces van AI-toepassingen voor de gezondheidszorg. Het spel behandelt 5 thema's: ‘transparancy’, ‘fairness’, ‘user control’, ‘data issues’ en ‘human oversight’.

Lees hun rapport

 

We feliciteren al deze studenten voor de sterke eindresultaten. Het traject was lang, hobbelig en met onvoorziene obstakels. Toch hebben jullie het er één voor één erg goed vanaf gebracht. Jullie zijn klaar voor de toekomst!