BOEKLANCERING - Slagen met dyscalculie in het hoger onderwijs

(25-09-2020) Een boek geschreven met een gemeenschappelijk doel: het publiek informeren over barrières die mensen met dyscalculie moeten overwinnen.

Dit boek resulteerde uit de samenwerking binnen het City of People 'Inclusie in 4D: drempels, diversiteit, dyslexie en dyscalculie' project. In dit project willen Stad Gent, Universiteit Gent, imec en Arteveldehogeschool oplossingen ontwikkelen en meer inzicht geven in de drempels of problemen waarmee mensen met leerstoornissen zoals dyscalcuie en dyslectie geconfronteerd worden.

Het illustreert hoe wetenschappelijk onderzoek niet alleen bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe methoden of technologieën, maar ook bijdraagt aan de maatschappij. In het boek getuigen mensen met dyscalculie over de drempels die ze moeten overwinnen, maar ook over de diversiteitswaarde die zij te bieden hebben. De auteurs laten zien hoe studenten met dyscalculie hun studies tot een goed eind kunnen brengen, welke faciliteiten drempelverlagend werken, wat afgestudeerden kan helpen bij sollicitaties en hoe de arbeidsmarkt gesensibiliseerd kan worden. Op die manier willen ze jongeren en jongvolwassenen met dyscalculie een hart onder de riem steken, en tegelijkertijd werk-gevers laten zien dat zij riskeren om hidden potentials te missen als zij zich uitsluitend baseren op standaard selectiecriteria.

Desoete, A., Baccarne, B., Robaeyst, B., Duthoo, W., Haenebalcke, A., Lissens, F., … Brysbaert, M. (2020). Slagen met dyscalculie in het hoger onderwijs. Ghent, Belgium: Borgerhoff & Lamberigts.

 Slagen met dyscalculie in het hoger onderwijs

Over de auteurs

  • Annemie Desoete: hoogleraar aan de UGent en de Arteveldehogeschool – doet onderzoek naar dyslexie en dyscalculie – is hoofd van het associatieonderzoeksplatform typisch en atypisch leren
  • Bas Baccarne: doctor in de communicatiewetenschappen – onderzoekt bij imec-mict-UGent innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen
  • Ben Robaeyst: communicatiewetenschapper verbonden aan imec-mict-UGent – onderzoekt binnen het City of People-project welke pijnpunten personen met een leerstoornis ondervinden tijdens de sollicitatieprocedure
  • Wout Duthoo: doctor in de cognitieve psychologie en onderzoeker bij imec – bracht binnen het City of People-project de drempels waar personen met een leerstoornis na hun schoolcarrière tegenaan lopen in kaart
  • Adelbrecht Haenenbalcke: departementshoofd Onderwijs, Opvoeding en Jeugd van de Stad Gent
  • Femke Lissens: afgestudeerd als Master in de pedagogische wetenschappen, klinische orthopedagogiek en Disability Studies (UGent) – maakte haar masterproef over Dyscalculie bij (jong)volwassenen
  • Masarrat Al Asmar en Danielle Willems: afgestudeerd als Bachelor in de logopedie en audiologie (HOGENT) – maakten hun bachelorproef over (Jong)volwassenen met dyslexie en/of dyscalculie in transitie naar de arbeidsmarkt
  • Marc Brysbaert: hoogleraar Psychologie (UGent) – doet onderzoek naar (visuele) woordherkenning en lezen – hoofd van het Centrum voor Leesonderzoek

Over de uitgeverij

“Slagen met dyscalculie in het hoger onderwijs” is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 14,99 euro.

Voor meer info: http://www.borgerhoff-lamberigts.be