Samenwerking tussen professor en assistent Communicatiewetenschappen en de UGent definitief stopgezet

(14-04-2020) De UGent werd op zaterdag 11 april op de hoogte gebracht van een livestream die getuigde van ontoelaatbaar gedrag van een professor en een assistent die actief waren aan de vakgroep Communicatiewetenschappen.

Met onmiddellijke ingang legde rector van de UGent Rik Van de Walle een ordemaatregel op aan beide lesgevers, dit uit voorzorg en in afwachting van onderzoek ten gronde. 

De ordemaatregel hield in dat beide lesgevers géén les- of onderwijsactiviteiten voor de UGent meer konden uitvoeren. Ze mochten evenmin nog enig contact onderhouden met studenten van de UGent. Inmiddels werd de samenwerking tussen beide betrokkenen en de UGent definitief stopgezet.

 

Ik heb dit weekend kennis genomen van de beelden waarop twee lesgevers van de UGent voortdurend over de grens van het toelaatbare gaan. Ik neem aanstoot aan deze feiten en veroordeel ze met de grootst mogelijke kracht. Het gedrag van beiden is onverzoenbaar met de pedagogische en maatschappelijke opdracht van de UGent, een opdracht die we elke dag met zijn allen zeer ernstig nemen. Het was meteen zonneklaar dat de betrokken lesgevers met onmiddellijke ingang geen contact meer konden hebben met studenten van de UGent. Vervolgens hebben zij ontslag genomen uit hun functie. Ik heb hun ontslag vanzelfsprekend aanvaard. Met het oog op de toekomst spreek ik de hoop uit dat zij de nodige lessen zullen trekken uit dit voorval. Gelet op het parcours dat ze tot dusver hadden gelopen aan de UGent, meen ik dat ze daartoe in staat zijn en wens ik hun succes toe in hun verdere loopbaan.
In een tijd waarin de UGent’ers er met vereende krachten en in zeer moeilijke omstandigheden voor zorgen dat de studenten digitale lessen kunnen volgen, een tijd waarin bijzondere inspanning worden gevraagd van personeel én studenten, een tijd waarin wat gangbaar was op een nooit eerder geziene schaal en met een nooit eerder geziene snelheid plaats dient te maken voor nieuwe en creatieve oplossingen, een tijd waarin we er met zijn allen voor zorgen dat de Universiteit Gent blijft gaan én er blijft staan: in zo’n tijd komt dergelijk wangedrag des te harder aan. Dit is niet waar onze universiteit voor staat. Dit is niet wie wij zijn. Vooral dit laatste wens ik te benadrukken. Ik ben trots op de weg die onze lesgevers en studenten de voorbije maand samen hebben afgelegd. Ik heb er bovendien alle vertrouwen in dat we samen de digitale eindmeet van onze tocht zullen halen.” Rector Rik Van de Walle.

De Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de UGent maakt intussen werk van de aanstelling van een vervanger voor het vak in kwestie. De betrokken studenten worden verder op de hoogte gehouden via het onderwijsplatform Ufora.