Kristin Van Damme over haar doctoraat: “We consumeren steeds vaker toevallig nieuws”

(17-06-2020) Op 15 juni verdedigde onderzoekster Kristin Van Damme - vanuit haar kot - haar doctoraatsthesis.

 In haar thesis “Transforming journalism, transforming audiences. Audience-centred research on news practices in the Digital Age”  onderzoekt ze hoe nieuwsgebruik geëvolueerd is in deze digitale tijden. 

“De opkomst van de mobiele telefoon en sociale media, hebben de manier waarop we nieuws consumeren drastisch veranderd. De gebruiker is geen massaconsument meer, maar mensen die elk op hun manier op zoek gaat naar nieuws dat op verschillende kanalen, in verschillende fromats en op verschillende toestellen wordt aangeboden,” vertelt Kristin Van Damme.

“Over een periode van 7 jaar onderzoek hebben we gemerkt dat de manier waarop we in aanraking komen met nieuws op 3 verschillende manieren kan gebeuren.”


1. Expliciete intentie: gericht en aandachtig

Gebruikers gaan actief op zoek naar nieuws en zijn ook actief met die content bezig. “Om dit interactief nieuwsgebruik te onderzoeken, plaatste ik proefpersonen binnen een VR-omgeving. Door de hoge betrokkenheid verwerken ze de nieuwscontent veel sterker,” vertelt Kristin Van Damme. 

Opvallend: de mate van empathie met het slachtoffer van het nieuws verhoogt niet. De mate van betrokkenheid is onafhankelijk van de politieke voorkeur, gender en vorige ervaringen met VR.

 

2. Nieuwsrepertoires: latente intentie om mee te zijn

Gebruikers hebben een bepaald nieuwsrepertoire: ze staan op, luisteren naar de radio, bekijken het nieuws op Instagram, gaan dan snel even naar Snapchat...

“Ze zijn voortdurend bezig met nieuws verwerken uit de apps waarmee ze op automatische piloot in aanraking komen met nieuws. Hiervoor heb ik 7 verschillende nieuwsprofielen in Vlaanderen omschreven.”

7 profielen nieuwsconsument

 

3. Toevallige nieuwsconsumptie

Kan nieuwsgebruik wel nog echt toevallig gebeuren? Twee studies uit het onderzoek van Kristin Van Damme gingen hierover. Soms gebeurt nieuwsconsumptie onbewust en komt de gebruiker onverwachts nieuwsitems tegen.

“In een derde laag van mijn onderzoek gaan gebruikers onbewust het nieuws volgen. De voorbije 7 jaar werd dit niveau steeds prominenter in mijn onderzoek.”

“In mijn overtuiging zijn mensen zelfs bij toevallig nieuws actief. Ze vertalen het nieuws steeds en hechten hier ook waarde aan. Verder zal dit toevallig nieuws hun nieuwsrepertoire kunnen gaan verbreden,” besluit Kristin.

 


> De presentatie van Dr. Van Damme kun je herbekijken via Biblio.  
> Een samenvatting vind je ook op Twitter