Digitale ongelijkheid: Een vergelijkend vragenlijstonderzoek tussen inkomensarme en niet-inkomensarme personen

(12-10-2020) Dit rapport vergelijkt het ICT-bezit en de ICT-moeilijkheden van inkomensarme personen met niet-inkomensarme personen.

Kwetsbare bevolkingsgroepen zijn vaak onder gerepresenteerd in algemene bevragingen, dit leidt tot een gebrek aan kennis over hun ICT-bezit en -vaardigheden. Nochtans is deze kennis van belang bij het digitaliseren van diensten en administratieve handelingen, - zoals werk zoeken, verzekeringen afsluiten, financiële terugbetalingen aanvragen -.

Uit onze resultaten blijkt dat inkomensarme personen significant vaker geen vaste computer, laptop of tablet, en geen internetverbinding hebben thuis omwille van financiële redenen dan niet-inkomensarme personen. Verder ervaren inkomensarme personen significant meer algemene moeilijkheden bij het gebruik van een computer en smartphone dan niet-inkomensarme personen. Bovendien ervaren inkomensarme personen ook significant vaker moeilijkheden bij het online regelen van praktische basiszaken zoals werk vinden, financiële tegemoetkomingen aanvragen en informatie vergaren, dan niet-inkomensarme personen.

 

Download het volledige rapport hier

Kernbevindingen

  • 20.7% van de inkomensarme personen heeft thuis geen vaste computer, laptop of tablet omdat dit te duur is. Bij de niet-inkomensarme personen is dit 2.1%.
  • 15.5% van de inkomensarme personen heeft geen internetverbinding thuis omdat dit te duur is, terwijl niemand van de niet-inkomensarme personen dit als reden vermeldde.
  • Ongeveer 30% van de inkomensarme personen ervaart vaak vragen of problemen bij het gebruik van een computer of smartphone in het algemeen. Bij de niet-inkomensarme personen is dit ongeveer 7%.
  • Ongeveer 40% van de inkomensarme personen kan problemen of vragen bij het gebruik van een smartphone of computer niet zelf oplossen of heeft hulp nodig wanneer hij/zij iets nieuw probeert. Bij de niet-inkomensarme personen gaat het om ongeveer 15%.
  • Ongeveer 40% van de inkomensarme personen ervaart moeilijkheden om online naar werk te zoeken, i.e., online vacatures vinden, solliciteren of zich registreren als werkzoekend. Bij de inkomensarme personen gaat het om ongeveer 10%.
  • Ongeveer 40% van de inkomensarme personen ervaart moeilijkheden om online financiële tegemoetkomingen aan te vragen, i.e., online een uitkering of premie aanvragen. Bij de niet-inkomensarme personen is dit ongeveer 20%.
  • Ongeveer 30% van de inkomensarme personen ervaart moeilijkheden om online belangrijke informatie te vinden, i.e., online informatie vinden over sociale diensten, verzekeringen en EGW. Bij de niet-inkomensarme personen is dit ongeveer 10%.

 

Meer info? Contacteer Prof. Koen Ponnet of Sarah Anrijs