Algoritmes en AI in een medische context

(03-12-2020) Hoe staat de Vlaming tegenover slimme medische algoritmes?

De Vlaamse overheid investeert in allerlei AI-opportuniteiten, zo ook in de medische sector. Het is belangrijk bij te dragen aan de verdere digitalisering en hoe artificiële intelligente hier een plaats kent. Het is ook belangrijk de Vlaamse burger een stem te verlenen in dit debat:

  • Hoe staat de Vlaming tegenover slimme medische algoritmes?
  • Welke bedrijven vertrouwen ze met welke gegevens?
  • Welke context vinden ze aanvaardbaar en wat verwachten ze van de overheid in deze situaties?

Om hier een antwoord op te formuleren hebben Marijn Martens, Ralf De Wolf en Tom Evens in Juni 2020 een online survey uitgevoerd bij een representatieve sample van 1082 Vlamingen (representatief op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau).

Bekijk hier de infographics met beeld en uitleg!