Professionele Identiteiten in Sociaal Werk, een Intergenerationele Analyse

Doctorand(us/a): Steven Brandt
Omschrijving: Discussies over de professionele identiteit van de jongste generatie sociaal werkers handelen over hun geïndividualiseerde oriëntatie ten opzichte van sociale problemen, vertechnisering en depolitisering. Naast deze negatieve kijk wordt door andere auteurs net gewezen op positieve en vernieuwende aspecten van de jongste generatie. Er is dus nood aan verdiepend onderzoek over de betekenis van generaties in het sociaal werk aan de hand van volgende onderzoeksvragen: (1) Welke verschillen in opvattingen over professionele identiteit vinden we terug in sociaal werk? (2) Wat is de relatie tussen professionele identiteit en generaties? (3) Wat is de betekenis hiervan voor de concrete sociaal werkpraktijken? (4) Wat zijn de implicaties hiervan voor beleid in sociaal werk?
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Griet Verschelden (Vakgroep Sociaal Werk, Hogeschool Gent)
Startdatum: oktober 2013