Permanente Vorming | Armoede en Participatie, academiejaar 2020-2021

Wanneer
11-02-2021 12:00 tot 10-06-2021 17:00
Waar
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
Door wie
Prof. Dr. Griet Roets
Contact
Lore.Dewanckel@UGent.be
Voeg toe aan mijn agenda

2021-06-10-PEV

Permanente vorming met getuigschrift georganiseerd door de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent, en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek, Faculteit Sociale Wetenschappen, KU Leuven 

 

België is een rijk land met een lage ongelijkheid maar een hoog armoedecijfer. Armoede is een hardnekkig maatschappelijk probleem dat voorkomt in verschillend vormen en gedaanten. In deze permanente vorming reiken we wetenschappelijke inzichten en referentiekaders aan die inzicht bieden in het probleem, en die bruikbaar zijn om het eigen beleid en initiatieven van organisaties en ondernemingen in het kader van armoedebestrijding te evalueren en te verbeteren. Niet alleen de eigen ervaringen en uitgangspunten zijn daarbij van belang, maar vooral de uitwisseling over ervaringen en referentiekaders van andere actoren . Het opzet van deze permanente vorming is om te leren hoe in dialoog met mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici en politici nieuwe kennis kan worden opgebouwd over armoede en armoedebestrijding. In deze permanente vorming beogen we relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden. Sleutelwoorden hierbij zijn onder meer sociale ongelijkheid, structurele herverdeling van maatschappelijke hulpbronnen, sociale rechten, sociale bescherming, participatie en culturele actie. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop persoonlijke referentiekaders in het denken over armoede tot stand komen en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd. We verkennen een structurele benadering van armoedebestrijding die de vraag omvat naar een duurzame bestrijding van armoede als een sociaal, economisch, en politiek-institutioneel probleem in de samenleving.

 

TROEVEN

  • Meest recente wetenschappelijke inzichten inzake armoede, bestaansonzekerheid en ongelijkheid worden aangereikt vanuit diverse wetenschappelijke disciplines
  • In dialoog met mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici en politici wordt nieuwe kennis opgebouwd over armoedebestrijding
  • Een divers programma met gerenommeerde sprekers en academici

VOOR WIE?

  • De permanente vorming is gericht op vrijwilligers, professionelen en beleidsmedewerkers uit onderwijs, jeugd(welzijns)werk, buurt- en opbouwwerk, algemeen welzijnswerk, OCMW, administraties, lokale en bovenlokale besturen. De permanente vorming staat open voor iedereen die inzicht wil verwerven inzake armoede en armoedebestrijding. De vorming wil nadrukkelijk dwarsverbindingen realiseren tussen diverse werkvelden en beleidsdomeinen.
  • Cursisten die geen licentiaat/master psychologie of pedagogische wetenschappen, master sociaal werk, master in de sociale wetenschappen (sociologie, sociaal beleid,..) zijn of geen houder van een bachelor-diploma in de studiegebieden de sociale wetenschappen (gezondheid, onderwijs, sociaal werk,…) kunnen na een toelatingsgesprek worden toegelaten. Op basis van een beschrijving van je opleiding en job en een korte motivatie (door te sturen naar ) wordt dan beslist of er al dan niet een toelatingsgesprek nodig is.
  • Omwille van de opbouw van de verschillende lessen dient de cursus in zijn totaliteit te worden gevolgd. De cursisten moeten een reflectiepaper schrijven om hun getuigschrift te ontvangen. Het programma is een onderdeel van de permanente vorming van de Universiteit Gent en de KU Leuven. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, kunnen cursisten een getuigschrift van permanente vorming van de Universiteit Gent en de KU Leuven ontvangen.

LESSEN EN CORONAMAATREGELEN

  • Indien de coronamaatregelen het toelaten gaan de lessen door in de Faculteit Sociale Wetenschappen, KU Leuven, Parkstraat 45, 3000 Leuven, en in de Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent. Het gaat om 10 lessen van 11 februari 2021 tot en met 10 juni 2021 op donderdagnamiddag. 
  • Indien de coronamaatregelen niet toelaten om fysiek les te volgen kunnen de lessen live gevolgd worden via een online platform. Meer details worden voor de aanvang van de eerste les bekend gemaakt.

INSCHRIJVING EN PRAKTISCH

  • Indien u wenst in te schrijven, gelieve een beschrijving van uw opleiding en job en een korte motivatie door te sturen naar . Hier kan u ook terecht voor verdere inlichtingen. De deelnemers dienen naast de inschrijving voor de opleiding (488,10 euro) ook een officiële inschrijving op de rol van de Katholieke Universiteit Leuven te nemen (111,90 euro). De totaalsom van de cursus bedraagt dus 600 euro. Deelnemers ontvangen na inschrijving een studentenkaart. De studenten kunnen zich daarnaast ook gratis inschrijven voor de UGent. Meer informatie over de concrete inschrijving zal tijdens de eerste les verstrekt worden.
Download de brochure