Vrijwillige stage

U kan als student ingeschreven aan de Ugent en u wenst buiten de verplichte stage opgenomen in het programma van de opleiding, ook een vrijwillige  stage te lopen bij een organisatie die voldoet aan de voorwaarden om als stagegever te fungeren binnen de opleiding master Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid..