Lore François

Lore studeerde in 2018 af aan de Hogent met een professionele bachelor in de orthopedagogie. Tijdens haar bachelorstage als inclusiebegeleidster zette ze in op participatieverhoging van kinderen en jongeren in het inclusief onderwijs, o.a. door middel van SMOG (bachelorproef).
Na haar bachelor besloot Lore via en schakelprogramma een master klinische psychologie aan de Ugent bij te studeren. Ze behaalde haar “Master in de Klinische Psychologie” in 2022. In kader van haar masterscriptie repliceerde Lore een bestaand eye tracking onderzoek met dyslectische participanten: “DECO: Dyslexia Eye Tracking Corpus”. Lore ging eerst als stagiaire en nadien als werknemer aan de slag in CKG Sloeberhof als gezinsbegeleider-trainer.
Sinds 15 november 2022 is Lore tewerkgesteld als doctoraatsbursaal bij de vakgroep Orthopedagogiek, onder het promotorschap van Prof. Dr. Olivier F. Colins, gesubsidieerd door het BOF 2-4 jarige Projecten programma (UGent). Lore voert onderzoek uit naar verschillen in gevoeligheid voor dreiging (vrees) en sociale verbondenheid bij schoolgaande jongens en meisjes van de 3de graad. Het longitudinale onderzoek toetst de veronderstelde interacties tussen (lage) gevoeligheid voor dreiging en (lage) gevoeligheid voor sociale verbondenheid in relatie tot persoonlijkheids- en psychopathologie, zoals geformuleerd in het Sensitivity to Threat and Affiliative Reward (STAR) model (Wagner & Waller, 2019, Neuroscience & Biobehavioral Reviews).