Jan Naert

Jan Naert
Jan Naert
Jan Naert is orthopedagoog van opleiding (afstudeerjaar 2001 aan de UGent). Hij werkte hij meer dan 11 jaar in het jeugdwelzijnswerk in Gent. Hij startte binnen dit werkveld met de methodiek trajectbegeleiding die nu een volwaardig deel van het aanbod is voor jongeren binnen vzw Jong in Gent. Daarnaast was hij binnen de organisatie twee jaar gebiedscoördinator van twee teams van jeugdwelzijnswerkers en drie jaar beleidsmedewerker. Hij is nog steeds actief in het werkveld als vrijwilliger via bestuursmandaten in Vzw Jong en Vzw Lejo en als lid van de Vlaamse Jeugdraad.
Zijn interesse richt zich vooral op laagdrempelige vormen van jeugdhulpverlening en het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare posities. Hij is sterk betrokken geweest als cliëntvertegenwoordiger bij de ontwikkeling van Integrale Jeugdhulp. Hij is eveneens trainer in de crisismethodiek Life Space Crisis Intervention en via de EFeCT groep werkt hij mee aan de verspreiding van deze methodiek in Vlaanderen.

Aan de vakgroep Orthopedagogiek staat hij in voor ondersteuning bij de vakken:
- Orthopedagogiek: Praktijk, Onderzoek en Beleid (1ste Bachelor)
- Theoretische Orthopedagogiek (3e Bachelor)
- Orthopedagogiek van Gedrags -en Emotionele Stoornissen (1ste Master)
Daarnaast begeleidt hij studenten bij hun masterproef (1e en 2de Master) en bij hun orthopedagogische stage.

Geselecteerde publicaties

Debruyne, P. & Naert, J. (2012) 'Zien, oordelen, handelen': kansen voor een kritisch-pedagogisch jeugdwerk in een globale wereld. In Coussée, F. & Bradt, L. (red.) Jeugdwerk en sociale uitsluiting.

Handvaten voor een emanciperend jeugdbeleid. Acco Leuven/Den Haag. p. 161-171.

Amezghal, L. & Naert, J. (2011) Over maatschappelijk kwetsbare jeugd en de onbruikbare jeugdhulpverlening. In Coussée, F. & Mathijssen, C. (red.) Uit de marge van het jeugdbeleid: werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Acco Leuven/Den Haag. p. 95 - 107.

Een volledig overzicht van de publicaties vindt u hier.

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Tel: ..32 (0)9 331 03 06
Fax: ..32 (0)9 331 03 15
Email: J.Naert@Ugent.be