Franky D'Oosterlinck

Franky d'Oosterlinck
Franky d'Oosterlinck

Prof. Dr. Franky D’Oosterlinck is directeur van het Orthopedagogisch Observatie en Behandelingscentrum (OOBC) ‘Nieuwe Vaart’ te Gent. Er wordt in het OOBC buitengewoon onderwijs, dagbehandeling en mobiele begeleiding geboden aan kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen van 2,5 tot 14 jaar. In 2005 publiceerde hij samen met E. Broekaert,J. De Wilde, L. F. Bockaert en I. Goethals een doelgroeponderzoek over kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen in Vlaamse residentiële voorzieningen (D'Oosterlinck, Broekaert, De Wilde, Bockaert, & Goethals, 2006). Zijn doctoraat handelde over ‘Conflict Management in children and youth with emotional and behavioural disorders’ (D'Oosterlinck, 2006). Prof. Dr. Franky D’Oosterlinck is Master Trainer in Life Space Crisis Intervention (LSCI) en introduceerde, in samenwerking met de Universiteit Gent, deze methodiek in Vlaanderen. Zijn onderzoekdsomein behelst de studie van de doelgroep implementatie van methodieken zoals lSCI, RAP, time-out. Hij is stichter en voorzitter van European Federation of Conflict Management and Treatment in Education and Care (EFeCT) en van het overlegplatform Minderjarigen met Gedrags- en Emotionele Stoornissen (MIGES).
Hij is betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen:
- Orthopedagogiek van de gedrags- en emotionele stoornissen
- Orthopedagogische synthese

Geselecteerde publicaties

Sel, K. & D’Oosterlinck, F. (2013). De Pauzeknop. Time-out voor jongeren. Lannoo Campus.

D’Oosterlinck, F., Goethals, I., Broekaert, E., Schuyten, G. & De Maeyer, J. (2008). Implementation and Effect of Life Space Crisis Intervention in Special Schools with Residential Treatment for Students with Emotional and Behavioural Disorders EBD. Psychiatric Quarterly, 79(1), 65-79.

D’Oosterlinck, F., Broekaert, E., De Wilde, J., Bockaert, L.F. & Goethals, I. (2006). Characteristics and Profile of Boys and Girls with Emotional and Behavioural Disorders in Flanders Mental Health Institutes: A Quantitative Study. Child: Care, Health and Development, 32(2), 213-224.

D’Oosterlinck, F. (2006). Life Space Crisis Intervention (LSCI) in Oost-Vlaanderen. In L. Lacombe, R. Loosveldt & L. Van der Vorst (Eds.) Grenzen. Begripvolle grenzen en grenzen aan begrip. (pp.113-126) IPSOC - Bijscholing. Drukkerij Lammens & Maes.

Broekaert, E., Cappelle, B., Maes, M., Farricelli, M., De Mulder, D., Verstraeten, C., D’Oosterlinck, F. & Thienpont, W. (2005). Personen met gedragsstoornissen. In Broekaert, E. (Ed.) Handboek Bijzondere Orthope¬dagogiek (pp. 399-) (zevende, herziene druk). Leuven/Apeldoorn: Garant.

D’Oosterlinck, F. (2005). Kinderen in conflict op school. Een vraag naar inclusie of exclusie. In VLOR Onderwijskansen voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Een verkenning. (pp.177-189). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Broekaert, E., D’Oosterlinck, F., Van Hove, G. & Bayliss, P. (2004). The search for an Integrated Paradigm of Care Models for People with Handicaps, Disabilities and Behavioural Disorders at the Department of Orthopedagogy of Ghent University. Education and Training in Developmental Disabilities, 39(3), 206-216.

D’Oosterlinck, F., & Broekaert, E. (2003). Integrating School-Based and Therapeutic Conflict Management Models in Schools. Journal of School Health, 73(6), 222-225.

Broekaert, E. & D’Oosterlinck, F. (2000). Holisme en Orthopedagogiek. In F. Simon (Ed.), Liber Amoricum Karel De Clerck (pp. 11-19). Gent: CSHP.

Een volledig overzicht van de publicaties vindt u hier.

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Tel: ..32 (0)9 331 03 08
Fax: ..32 (0)9 331 03 15
Email: Franky.Doosterlinck@UGent.be