Elisabeth De Schauwer

Elisabeth De Schauwer
Elisabeth De Schauwer
Elisabeth De Schauwer werkt sinds oktober 2000 op de vakgroep Orthopedagogiek. In het begin combineerde zij een job als medewerkster binnen het Expertisecentrum voor persoonlijke toekomstplanning met het werken als persoonlijk assistent en het coachen van teams binnen inclusief onderwijs. Sinds oktober 2004 werkte zij als voltijds assistent op de vakgroep waar inhoudelijk vooral werkte rond Inclusief Onderwijs en Disability Studies. In oktober 2011 start zij als doctor assistent en daarbij zal ze zich verder verdiepen in inclusie binnen het ruime veld van de orthopedagogiek.

Onderzoeksmatig werkt zij rond participatie van kinderen en jongeren binnen inclusief onderwijs. Zij heeft daarbij in september 2011 haar doctoraat afgerond. Het onderzoek heeft heel sterke wortels in de praktijk en gaat op zoek naar de perspectieven van kinderen, ouders, leerkrachten, enz. Daarmee wil zij onderzoek doen dat in dienste staat van sociale verandering en rechtstreeks geënt is op het dagelijks leven van kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden.

Op vlak van onderwijs is zij verantwoordelijk voor het vak Diversiteit en Inclusie (3de Bachelor), Disability Studies (1e Master) en Theoretische orthopedagogiek (3e Bachelor). Daarnaast begeleidt zij ook masterproefonderzoek (1e en 2e Master) en orthopedagogische praktijk en stage (3e bachelor, 2e Master).

Naar dienstverlening toe is zij nog steeds betrokken in het coachen van diverse teams in inclusief onderwijs. Zij werkt nauw samen met Ouders voor Inclusie en Onze Nieuwe Toekomst vzw.

Geselecteerde publicaties

De Schauwer, E., Van Hove, G., Mortier, K., & Loots, G. (2009). I need help on Mondays, it’s not my day. The other days, I’m ok. Perspectives of children with a disability on inclusive education. Children and Society, 23(2), 99-11

Van Hove, G., De Schauwer, E., Mortier, K., Bosteels, S., Desnerck, G., & Van Loon, J. (2009). Working with mothers and fathers of children with disabilities: Metaphors used by parents in a continuing dialogue. European Early Childhood Education Research Journal, 17(2), 187-201.

De Schauwer, E., Vandekinderen, C., & Van de Putte, I. (2011). Voorbij de vraagtekens?! Perspectieven van leraren op inclusief onderwijs. Antwerpen: Garant.

De Schauwer, E., & Van Hove, G. (2011). Swimming is never without risk. Opening up on learning through activism and research. Qualitative Inquiry, 17(2), 224-232.

Een volledig overzicht van de publicaties vindt u hier

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Henri Dunantlaan 1
B-9000 Gent

Tel: +32 (0)9 331 03 04
Email: Elisabeth.DeSchauwer@UGent.be