Didier Reynaert

Didier ReynaertDidier Reynaert is gastdocent aan de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent. Hij doceert er ‘Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen’ in de 2de bachelor pedagogische wetenschappen.
Daarnaast is Didier Reynaert lector Sociaal Werk aan de Hogeschool Gent. Hij maakt er als senior researcher deel uit van het EQUALITY//ResearchCollective. Zijn expertise ligt in het domein van 'sociaal werk theorie', de 'studie van mensenrechten (van kinderen)’ en vraagstukken van sociale rechtvaardigheid.
Centraal in zijn werk staat de ontwikkeling van een grondrechtenbenadering in het sociaal werk. Didier Reynaert doceert eveneens sociaal werk theorie aan de masteropleiding sociaal werk van de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Nederland). Hij is tevens gastdocent aan Odisee (Brussel), waar hij kinderrechten doceert in de opleiding gezinswetenschappen

Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier.