Claudia Claes

Claudia ClaesClaudia Claes (°1965)

Ik ben sinds februari 2014 aangesteld als gastprofessor aan de vakgroep orthopedagogiek. Ik behaalde mijn diploma doctoraat in de pedagogische wetenschappen in 2011 met het proefschrift “Inclusive Embedment of Person Centred Support; a Study of Critical Success Factors. Naast mijn werkzaamheden aan de UGent ben ik als voltijds docent verbonden aan de Hogeschool Gent. Van 2014 tot 2020 was ik decaan van de Faculteit Mens en Welzijn van Hogeschool Gent. Vanaf september 2020 ben ik departementshoofd van het Departement Sociaal-Agogisch Werk van Hogeschool Gent.

Ik ben verantwoordelijk lesgever voor het opleidingsonderdeel Orthopedagogische Coaching en Consultatie en medelesgever van verschillende opleidingsonderdelen die vanuit de vakgroep worden ingericht. Ik ben tevens verantwoordelijk lesgever voor het opleidingsonderdeel Orthopedagogiek in de Bachelor of Science in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen en verantwoordelijk lesgever voor het opleidingsonderdeel Morele Ontwikkeling en Opvoeding uit de Bachelor of Arts in de Moraalwetenschappen.

Ik ben gebeten door het ‘quality of life’ onderzoek, waarbij ik in mijn persoonlijk leven de theorie in praktijk probeer om te zetten.

Geselecteerde publicaties

Claes C, Lombardi M, Schalock R, Shogren K. (2020). Beyond the Micro Level: A Value-Based Approach to Enhancing Personal Outcomes for Persons with Disabilities. Psychol Psychother Res Stud. 3(4).(PPRS.000570.2020. DOI: 10.31031/PPRS.2020.03.000570).

Lombardi, M., Vandenbussche, H., Claes, C., Schalock, R.L., De Maeyer, J., & Vandevelde, S. (2019). The concept of quality of life as a framework for implementing the UNCRPD. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities (SCI, IF 2018=0,925, Q4 In Health Policy & Services and Q4 in Rehabilitation)

Van Hecke, N., Claes, C., Vanderplasschen, W., De Maeyer, J., De Witte, N., & Vandevelde, S. (2018). Conceptualisation and measurement of quality of life based on Schalock and Verdugo’s model: A cross-disciplinary review of the literature. Social Indicators Research137(1), 335-351. (SCI, IF 2018=1703, Q2 in Sociology and Q2 in Social Sciences Interdisciplinary)

Schalock, R. L., Baker, A., Claes, C., Gonzalez, J., Malatest, R., Van Loon, J., Verdugo, M.A., Wesley, G. (2018). The use of quality of life scores for monitoring and reporting, quality improvement, and research. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities15(3), 176-182. (SCI, IF 2017=0,851, Q4 in Health Policy & Services and Q4 in Rehabilitation)

Schalock, R. L., Gomez, L. E., Verdugo, M. A., & Claes, C. (2017). Evidence and evidence-based practices: Are we there yet?. Intellectual and Developmental Disabilities55(2), 112-119. (SCI, IF 2017=1.290, Q2 in Education Special and Q3 in Rehabilitation)

Vanleerberghe, P., De Witte, N., Claes, C., et al. (2017). The quality of life of older people aging in place: a literature review. Quality of Life Research, 26(11), 2899-2907. (SCI IF 2016=2.344, Q1 in Health Policy & Services and Q1 in Public Environmental & Occupational Health)

Een volledig overzicht van de publicaties vindt u hier

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Henri Dunantlaan 1
B-9000 Gent

Tel: +32 (0)9 331 03 12
Email: Claudia.Claes@UGent.be