Vacature vakgroep orthopedagogiek - doctoraatsbursaal

(02-10-2020) In het kader van een onderzoek bij 16- en 17-jarige meisjes met ernstige gedragsproblemen zijn twee posities voor doctoraatsbursalen beschikbaar. .

Achtergrondinformatie

In het kader van een onderzoek bij 16- en 17-jarige meisjes met ernstige gedragsproblemen zijn twee posities voor doctoraatsbursalen beschikbaar. Dit onderzoek gebeurt onder leiding en supervisie van Prof. Dr. Olivier F. Colins en wordt gesubsidieerd door het FWO Onderzoeksprojecten-Junior programma. Het onderzoek wil deze heterogene groep meisjes op basis van persoonlijkheidstrekken toewijzen aan meer homogene subgroepen en toetsen of deze groepen op een theoretisch en klinisch relevante manier verschillen van elkaar, van schoolgaande meisjes, en van jongens met ernstige gedragsproblemen. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van diverse methoden en technieken, zoals vragenlijsten, diagnostische interviews, psychofysiologische parameters (bijv. hartslag, oogknipperreflex), experimenten (bijv. herkennen van emoties, risicovol gedrag), en dossierinformatie. Data wordt verzameld bij meisjes die verblijven in Gemeenschapsinstellingen en andere Jeugdhulpvoorzieningen in Vlaanderen. Deze meisjes worden twee tot drie jaar na de basismeting benaderd om deel te nemen aan een online vervolgmeting.

 

Jouw Opdracht

 • De doctoraatsbursalen zijn verantwoordelijk voor de rekrutering van deelnemers, de data- verzameling en -analyse, en de verspreiding van de resultaten van het onderzoek in de vorm van Engelstalige publicaties en presentaties op (inter)nationale congressen
 • De nodige competenties ontwikkelen om het mobiele lab (BIOPAC Smart Lab) in combinatie met computergestuurde experimenten) dagelijks te (de)installeren in de Gemeenschapsinstellingen en de Jeugdhulpvoorzieningen
 • Bereid zijn om de eerste twee jaren van je aanstelling hoofdzakelijk bezig te zijn met het rekruteren en testen van deelnemers op diverse locaties (bijv. Beernem, Antwerpen, Mechelen). De eerste maanden wordt ook verwacht dat je bijdraagt aan het reeds lopende onderzoek met jongens.
 • Begeleiding en supervisie van master studenten die mee zullen werken aan het onderzoek
 • Het afwerken van een doctoraat dat bestaat uit een bundeling van wetenschappelijke, Engelstalige publicaties

 

Functieprofiel

 • Houder van een diploma van master in de Psychologie, Pedagogische Wetenschappen (optie Orthopedagogiek) of Gezondheidswetenschappen
 • Gemotiveerd om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en een doctoraat te schrijven.
 • Teamspeler die in staat is om in nauwe samenwerking met de collega doctoraatsbursaal het onderzoek uit te voeren
 • Verantwoordelijk, nauwkeurig, kritisch, gedreven, en in staat om zelfstandig te werken
 • Kan vlot schriftelijk en mondeling in het Nederlands en het Engels communiceren
 • Kennis van en/of ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden
 • Ervaring met jongeren of volwassenen die in contact zijn gekomen met jeugdzorg/ justitie is een pluspunt, maar geen vereiste.
 • Kennis van en ervaring met experimenteel en/of psychofysiologisch onderzoek is een pluspunt, maar geen vereiste.

 

Aanbod

 • Een voltijdse doctoraatsbeurs voor een termijn van 4 jaar (mits goede evaluatie na twee jaar). De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 01/02/2021
 • Een uitdagende job in een jong, dynamisch, gemotiveerd, en internationaal georiënteerd team
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, fietsvergoeding, ecocheques enz.

 

Hoe Solliciteren?

Solliciteer tot en met 23/11/2020 via email naar , met in cc: orthopedagogiek@ugent.be en voeg volgende documenten toe in bijlage:

 • Een korte maar overtuigende motivatiebrief
 • Curriculum vitae, inclusief een overzicht van de behaalde studieresultaten (inclusief master scriptie)
 • Kopie van het vereiste diploma
 • Contactgegevens van de promotor van je master scriptie en minstens 1 andere potentiële referent

Potentiële kandidaten worden uitgenodigd voor een interview met de selectiecommissie (Dr. Olivier F. Colins en collegae).
Deze interviews zullen in de eerste twee weken van december 2020 plaatsvinden in Gent.

 

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Dr. Olivier F. Colins ()