Lezing Prof. Shazly Savahl: 'Subjective well-being and quality of life in children and adolescents: the need for a children’s’ rights perspective and the impact of COVID-19': 27 september 2022

(15-09-2022) Prof. Shazly Savahl geeft op 27 september een lezing met als titel 'Subjective well-being and quality of life in children and adolescents: the need for a children’s’ rights perspective and the impact of COVID-19'.

AssociatieOnderzoeksPlatform “Orthopedagogisch Onderzoek in Context”, de vakgroep Orthopedagogiek (UGent) en Equality Research Collective (HoGent) organiseren op dinsdag 27 september een lezing door Prof. Shazly Savahl met als titel 'Subjective well-being and quality of life in children and adolescents: the need for a children’s’ rights perspective and the impact of COVID-19'.

 De lezing vindt plaats op dinsdag 27 september vanaf 13u in leszaal 0.1 (gelijkvloers, Henri Dunantlaan 1) van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht vóór 25 september en kan via deze link.

Programma

 13u-13u30:       Onthaal met koffie

13u30-13u45:   Inleiding door dr. Jessica De Maeyer (coördinator EQUALITY//ResearchCollective, HOGENT) & prof. dr. Wouter Vanderplasschen (vakgroepvoorzitter Orthopedagogiek, UGent)

13u45-14u45:   Lezing door Prof. dr. Shazly Savahl *

14u45-15u30:   Vragen en discussie

 

 * Prof. Shazly Savahl - Subjective well-being and quality of life in children and adolescents: the need for a children’s’ rights perspective and the impact of COVID-19

Het meten van subjectief welbevinden en kwaliteit van leven wint aan belang in onderzoek bij kinderen en jongeren. Onder impuls van het kinderrechtenparadigma onderstrepen verschillende onderzoekers het belang van het in beeld brengen van welbevinden en levenskwaliteit zoals kinderen en jongeren deze zelf subjectief ervaren. Dit vereist aangepaste onderzoeksinstrumenten en een specifieke basishouding.

In zijn lezing zal prof. Savahl ingaan op deze achtergronden en methoden en zal hij ook specifiek stilstaan bij de resultaten en aanbevelingen uit de Children’s Worlds International Survey on Children’s Well-Being, een internationaal onderzoek naar subjectief welbevinden bij kinderen en jongeren dat voor en tijdens de coronapandemie werd gevoerd.

Prof. Shazly Savahl is een toonaangevende onderzoeker rond subjectief welbevinden en kwaliteit van leven van kinderen en jongeren. Hij is verbonden aan de University of the Western Cape (Kaapstad, Zuid-Afrika), waar hij directeur is van het Centre for Interdisciplinary Studies of Children, Families and Society (Faculty of Community and Health Sciences). Sinds enkele jaren is hij hoofdonderzoeker van de Children’s Worlds International Survey on Children’s Well-Being, een internationaal vergelijkend onderzoek tussen meer dan 20 landen waar ook België bij betrokken is. Vanuit de trilaterale Samenwerking tussen de Universiteit Gent, de University of Missouri (VS) en de University of the Western Cape werkt hij samen met de vakgroep Orthopedagogiek (UGent) en het EQUALITY//ResearchCollective (HOGent). Zijn onderzoek spitst zich vooral toe op kinderen en jongeren, subjectief welbevinden en indicatoren van welbevinden en levenskwaliteit. Naast zijn betrokkenheid in verschillende internationale onderzoeksprojecten en publicaties, is hij een actief lid van de International Society for Child Indicators.