Anne Dekkers promoveert tot doctor in de Pedagogische Wetenschappen

(14-05-2020) Op 12 mei verdedigde Anne Dekkers haar doctoraatsproefschrift met de titel: Pathways to addiction recovery: Exploring personal experiences and support needs

dr. Anne DekkersGezien de geldende coronamaatregelen verliep de verdediging volledig digitaal, maar dat weerhield de kersverse doctor er niet van in discussie te gaan met de jury en uitgeroepen worden tot doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Haar onderzoek peilde naar de persoonlijke herstelervaringen en ondersteuningsnoden van personen met een alcohol- en drugverslaving en hoe de hulpverlening hier (beter) mee kan omgaan. "Vanuit verbinding, continuïteit binnen een continuüm aan ondersteuningsopties en gedeelde acties toewerken naar inclusie, participatie en volwaardig burgerschap van personen in herstel van verslaving" is één van de belangrijkste aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeide.
De blijdschap was er niet minder om, maar de gelukwensen moesten van op afstand komen ...

 

dr. Anne Dekkers