Theoretisch kader

Wat?

In het theoretisch kader integreer je alle relevante informatie. Het helpt beschrijven, verklaren en/of voorspellen waarom je een bepaalde samenhang verwacht, een effect voorspelt, een verklaring ziet.

Een theoretisch kader veronderstelt:

  • een goed afgebakend onderzoeksonderwerp
  • een duidelijke probleemstelling
  • onderzoeksvragen
  • een uitgewerkt conceptueel model
  • in kaart brengen van processen en variabelen op basis van literatuuronderzoek

 

Hoe?

  • Je kiest voor een bestaand theoretisch kader (bv. Expectency Value Motivatietheorie van Wigfield & Eccles).
  • Je verwerkt meerdere bestaande theoretische kaders.
  • Wees eenduidig in het gebruik van termen en begrippen.
  • Je kan niet alles onderzoeken. Maak duidelijk waar de focus op ligt in jouw masterproef.
  • Je kan dit weergeven in een schema, maar ook in een samenvattende tekst.