Stijlgids

Schrijven is schrappen

Een masterproef maken, dat is schrijven, schrappen en herschrijven... Stel dit niet uit, schrijf regelmatig. Herlees, herwerk, en verrijk jouw tekst met nieuwe bronnen of ideeën... Zo krijg je een compacte, maar goed uitgewerkte masterproef.

De ik-vorm

De APA-regels  geven aan dat je best persoonlijke verwijzingen naar de persoon van de onderzoeker vermijdt. Maar echt "verboden" is het niet. Zo kan je op deze website duidelijk nalezen dat een "we" wel toegelaten is:

APA about the use of "we"

Bron: Stackexchange.com

Taalgebruik

 • In een masterproef gebruik je een technisch-zakelijke taal.
 • Herlees ELKE zin en schrap alle overbodige woorden.
 • Vermijd archaïsch taalgebruik (vb. derhalve, daar)
 • Wees consistent in je taalgebruik.
 • Geef aan dat er verschillende begrippen gebruikt worden in de literatuur, maar dat jij kiest voor één welbepaald begrip.

 

Vertalingen uit het Engels

Je schrijft je masterproef normaliter in het Nederlands. Dit impliceert dat zinstructuren uit Engelstalige onderzoeksartikel niet letterlijk overgenomen kunnen worden. Wat je wil meegeven aan de lezer, formuleer je dus zoveel mogelijk in eigen woorden.

Een voorbeeld van hoe het NIET moet:

"Daarnaast licht Gaskins toe dat er verschillende culturele bepalende geloven zijn ten aanzien van leren, die de interactie van families tegenover elkaar in informele leeromgevingen kan beïnvloeden. Het begrijpen van deze verscheidenheid kan dierentuinen helpen in het ontwikkelen van tentoonstellingen die het best aansluiten bij de noden van hun publiek."

of

"Het model suggereert dat er verschillende niveaus zijn die een rol kunnen spelen in het handelen van leerkrachten. De buitenste niveaus zijn voor anderen waarneembaar, de binnenste niveaus raken meer de kern van de persoon en zijn vaak gevestigd op een meer onbewust niveau (Korthagen & Vasalos, 2002)."

Actieve taal

Paragrafen en alinea's

 • Schrijf in paragrafen en alinea's
 • Zet de belangrijkste informatie in de eerste of laatste zin van de alinea.
 • Beperk je tot één idee per alinea.

 

Zinsbouw

 • Kies voor eenvoudige zinsconstructies.
 • Schrap alle overbodige woorden uit de zin.
 • Splits lange zinnen op (bv. van zodra de zin langer wordt dan twee tekstregels).
 • Vermijd passief taalgebruik (met werkwoorden als: zijn, worden, schijnen, kunnen...).

Tabellen

 • Onderzoeksresultaten moeten op een gestandaardiseerde manier gerapporteerd worden.
 • Het gebruik van tabellen hoort daarbij.
 • Maak tabellen op volgens de APA 6.0.