Evaluatie

Evaluatie bij Masterproef I

De paper die je indient voor Masterproef I wordt beoordeeld door jouw promotor.

Je kan na bekendmaking van de punten bij hem/haar terecht voor concrete feedback op jouw score.

Evaluatie bij Masterproef II

Masterproef II neemt de vorm aan van een onderzoeksartikel met als richtlijn ±12.500 woorden (exclusief bijlagen). De evaluatie ervan gebeurt op basis van een checklist (zie facultaire website van de dienst onderwijsondersteuning) en gebeurt in twee fasen: 

 

1. Evaluatie door de promotor en een leescommissaris

Op basis van de checklist geven beide lezers feedback en een score, die doorgegeven wordt aan de FDO. Hiervan wordt een gemiddelde berekend. Beide lezers hebben ook vragen voorbereid voor de tweede fase van de evaluatie.

 

2. Verdediging van je masterproef

De verdediging van de masterproef duurt 15 minuten, waarvan je in maximum 5 minuten tijd de kern van jouw masterproefonderzoek presenteert. Daarna krijgen de promotor en de leescommisaris de mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen. De vragen worden op het moment van de verdediging gesteld, niet vooraf. De verdeding van de masterproef wordt ingeroosterd door de FDO.