Masterproef

De masterproef is het sluitstuk van de opleiding Pedagogische Wetenschappen. Studenten werken in twee opleidingsonderdelen aan de masterproef, gespreid over de twee masterjaren: Masterproef I en Masterproef II. De begeleiding gebeurt door een promotor (en eventueel een begeleider).

Op deze pagina's geven we al heel wat tips.

  1. Onderwerp: Hoe kies ik een onderwerp?
  2. Belangrijke data: Wat moet ik indienen tegen wanneer?
  3. Evaluatiecriteria: Hoe wordt mijn werk beoordeeld?
  4. Onderzoeksopzet: Hoe begin ik aan mijn onderzoek?
  5. Structuur: Wat moet er allemaal in mijn masterproef?
  6. Stijlgids: Hoe moet ik schijven? Welk type taalgebruik is aangewezen?
  7. Plagiaat: Hoe vermijd ik plagiaat?