Lisa De Schaepmeester

Lisa De Schaepmeester

Postdoctoraal onderzoeker, Operationeel coördinator ad interim bij het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs

In 2015 studeerde ik af als master Sociaal Werk aan de universiteit van Gent. Vanuit mijn sterke interesse in het belang van onderwijs in het vergroten van de kansen van kinderen, heb ik ook een master in Pedagogiek en Onderwijskunde gevolgd, die ik afrondde in 2017. Sindsdien werk ik op de vakgroep Onderwijskunde, waar ik het eerste half jaar als wetenschappelijk medewerker betrokken was bij twee projecten binnen de onderzoeksgroep METiS.


Sinds 2018 werk ik – binnen dezelfde onderzoeksgroep – aan mijn eigen doctoraatsonderzoek rond burgerschapscompetenties van leerlingen aan het einde van het lager onderwijs. In de huidige samenleving die wordt uitgedaagd door allerlei sociaal-politieke en culturele veranderingen zijn deze competenties immers van toenemend belang. Vanuit mijn expertise in onderwijs en sociaal werk wil ik in deze maatschappelijk uitdagende context nagaan welke rol het onderwijs heeft in het bevorderen van burgerschapscompetenties van leerlingen. Meer concreet is het doel van dit doctoraatsonderzoek om de mediërende rol van de leerkracht in de relatie tussen de sociaal-etnische klascompositie en de burgerschapscompetenties van leerlingen in kaart te brengen. Hierbij ligt de focus op de burgerschapsovertuigingen van leerkrachten enerzijds en hun onderwijsprocessen anderzijds.

Publicaties