Stuurgroep onthaal

De stuurgroep onthaal organiseert infodagen en onthaalmomenten voor studenten die starten met een opleiding aan de faculteit. Ze staat ook in voor de vertegenwoordiging van de faculteit en de opleidingen op studie-informatiedagen (SID-ins en bachelorbeurs) voor toekomstige studenten die meer informatie wensen over het opleidingsaanbod aan de faculteit.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
Hilde De Vos
fdo.PP@UGent.be, tel. 09 264 9114