Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Deze commissie reflecteert over het onderwijs(beleid) aan de faculteit en adviseert hier over ook de Faculteitsraad. Dit gebeurt in nauw overleg met de verschillende Opleidingscommissies van de FPPW die die in deze commissie allemaal vertegenwoordigd zijn door de respectieve opleidingsvoorzitters. Eén van de grootste aandachtspunten van deze commissie is de opbouw en opvolging van de kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
kco.PP@UGent.be