Internationalisering

De UGent wil leraren opleiden die intercultureel competent zijn en diversiteit als een meerwaarde in elke onderwijscontext beschouwen. Via een aantal uitwisselingsprojecten kan je in een internationale context competenties verwerven uit de component domein en/of leraar. In overleg met de vakdidactiek kan je een deel van de stage in het buitenland afwerken.

 

Gerelateerde inhoud