Geïndividualiseerd traject (GIT)

Wat en hoe? 

Wil je niet alle vakken uit een modeltrajectjaar (60 studiepunten) in jouw curriculum opnemen, vraag dan een GIT aan.

  • Zet een beperkt curriculum in voorstel in Oasis.
  • Algemene info over geïndividualiseerde trajecten. Deze info geldt voor wie de verkorte educatieve master of de educatieve master na bachelor in de gedragswetenschappen volgt. Voor de overige educatieve masteropleidingen na bachelor raden we je aan de GIT-regels van jouw domeinfaculteit te bekijken.  

Samenstelling vakkenpakket

Je bepaalt zelf hoe je je vakkenpakket samenstelt.

Bij de keuze van de vakken die je wenst op te nemen, moet je rekening houden met één dwingende regel.

Je kan slechts een stage uit de component leraar opnemen indien je

  • voor de overeenkomstige vakdidactiek reeds een credit behaalde;
  • de overeenkomstige vakdidactiek gelijktijdig met je stage opneemt.

Uitzondering op de regel: de oriëntatiestage cultuurwetenschappen en de oriëntatiestage gedragswetenschappen kan je onafhankelijk opnemen.

 

Volg je de educatieve master in de talen, afstudeerrichting taal-en letterkunde of toegepaste taalkunde?

Het is sterk aangeraden

  • vakdidactiek met referentie A samen te volgen met stage met referentie A
  • vakdidactiek met referentie B samen te volgen met stage met referentie B 

Vragen?  

Heb je twijfels bij het samenstellen van je GIT in de educatieve master na bachelor, contacteer de trajectbegeleiding van jouw faculteit

Heb je vragen over de spreiding van je traject over meerdere jaren in de verkorte educatieve master contacteer educatievemaster@ugent.be.

  • Wij bezorgen jou een voorstel van traject gespreid over 1.5, 2, 2.5 of 3 jaar. Starten of afstuderen in februari is mogelijk. 

    Gerelateerde inhoud