Onderzoek

Nieuws
  • Loop je vast met R of Rstudio? Wandel even binnen bij het RSO en stel je vraag, elke donderdag tussen 15u00 en 16u00 (online of on campus). Info
  • 25-11-2022 Op 23 november gaf Guillaume Chevance een Hot Topic Lecture over de rol van gezondheidspsychologie in de context van de klimaatverandering. Bekijk zijn presentatie.
  • 25-11-2022 Kom naar de FPPW-Onderzoeksdag op dinsdag 20 december. Met presentaties over het gebruik van sociale media in onderzoek, de PhD-postersessie en lunch. Info en registratie.
Ouder nieuws

Dienstverlening

Algemene informatie

Onderzoek tijdens de corona-pandemie

Doctoreren

Publiceren

Ondersteuningskredieten

Facultair mobiliteits- en Sabbaticalfonds (FMS)

Doel Volgende deadline

Studieverblijven

Maandelijks, telkens 8 dagen voor de CWO-vergadering

Sjabloon voor aanvraag

Verblijf buitenlandse onderzoekers

24/4/2023

26/9/2023

Onderzoekssabbaticals voor ZAP-leden

[Beleidsnota]

24/4/2023

26/9/2023

Sjabloon voor eindrapport

Congresdeelname

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

Sjabloon voor aanvraag

Facultair onderzoeksfonds (FOF)

Doel Volgende deadline
Financiering uitrusting en apparatuur

22/11/2022

12/6/2023

Financiering organisatie congressen

22/11/2022

24/4/2023

12/6/2023

26/9/2023

Uitzonderlijke personele overbruggingsfinanciering

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

 

Voor deadlines verder in de toekomst zie dit overzicht.

 

Research Data Management

Onderzoeksethiek