Onderzoek

[English]

Nieuws
  • 22-11-2021 Openbare doctoraatsverdedigingen kunnen nog steeds op de campus worden gehouden, rekening houdend met de nieuwe COVID-19 maatregelen.
  • 8-11-2021 ‘Magic numbers’: data, statistics and scientific integrity. Vlaams Interuniversitair event over Wetenschappelijke Integriteit. 29 november 2021. Meer info zie https://www.vub.be/en/weekvandeethiek
  • 8-11-2021 Infosessie voor FWO-aspirant mandaten op maandag 13 december 2021. Inschrijven via https://eventmanager.ugent.be/InformationSession.
  • 8-10-2021 De slides van de infosessie over het nieuwe facultaire doctoraatsreglement dat vanaf academiejaar 2021-2022 van kracht wordt, vind je hier. De opname van de infosessie vind je hier.
  • 13-09-2021 De nieuwe deadlines voor het aanvragen van ondersteuningskredieten kan u hier terugvinden.
  • 10-09-2021 Het volgende facultair infomoment onderzoek gaat door op 16/12/2021 (9u-12u)
  • 15-10-2021 Informatiesessie over Core Facilities voor alfa-faculteiten. Meer informatie hier.
Meer nieuws

Dienstverlening

Algemene informatie

Onderzoek tijdens de corona-pandemie

Doctoreren

Publiceren

Ondersteuningskredieten

Facultair mobiliteits- en Sabbaticalfonds (FMS)

Doel Volgende deadline

Studieverblijven

Maandelijks, telkens 8 dagen voor de CWO-vergadering

Sjabloon voor aanvraag

Sjabloon voor verantwoording

Verblijf buitenlandse onderzoekers

4/4/2022

15/8/2022

Sjabloon voor verantwoording

Onderzoekssabbaticals voor ZAP-leden

4/4/2022

15/8/2022

Sjabloon voor eindrapport

Congresdeelname

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

Sjabloon voor aanvraag

Sjabloon voor verantwoording

Facultair onderzoeksfonds (FOF)

Doel Volgende deadline
Financiering uitrusting en apparatuur

22/11/2021

23/05/2022

Financiering organisatie congressen 

22/11/2021

4/4/2022

23/5/2022

15/8/2022

Uitzonderlijke personele overbruggingsfinanciering

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

 

Voor deadlines verder in de toekomst zie dit overzicht.

 

Research Data Management

Onderzoeksethiek