Onderzoeksdagen

[English]

 

De onderzoeksdag heeft als doel om de onderzoekers uit de verschillende vakgroepen en onderzoeksgroepen binnen onze faculteit de kans te geven elkaar te ontmoeten. Daarnaast krijgen nieuwe doctoraatsstudenten de kans hun toekomstig onderzoek te presenteren. De onderzoeksdag wordt georganiseerd door de commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO). Het volgende infomoment is voorzien op 16 december 2021 in de voormiddag en zal online doorgaan via Microsoft Teams. Presentaties zijn in het Engels.

Door de Covid-19 pandemie zal ook deze onderzoeksdag 'online' doorgaan. Doctoraatstudenten zullen een 5 minuten durende "pitch" presenteren van hun onderzoeksvoorstel, met daarna een korte vraagstelling van hooguit 5 minuten. Presentaties zijn plenair en open voor de faculteit. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen meerdere parallelle sessies kunnen doorgaan. Een sessie zal ook maximaal één uur duren. Tijdens deze editie wordt de 'Best Poster Award' vervangen door een "Best Presentation Award". De presentaties en winnaars van de vorige edities vind je hier.

Wanneer

16 december 2021 (9u-12u)

Programma

Locatie

MS Teams

Onderzoekspresentatie

Hoe inschrijven?

 • Inschrijven kan tot 2 weken voor de betreffende onderzoeksdag. De inschrijvingen per sessie verlopen op een first come first served basis tot het maximum aantal inschrijvingen (40) is bereikt. Controleer of er nog plaatsen zijn via deze link.
 • De doctoraatsstudent moet persoonlijk een aanvraag om te presenteren richten aan de voorzitter van de CWO via cwo.pp@ugent.be.
 • Om in aanmerking te komen moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:
 1. De doctoraatsstudent moet voorafgaandelijk toelating gekregen hebben van zijn/haar begeleidingscommissie om te presenteren op de onderzoeksdag.
 2. De doctoraatsstudent moet voor het betreffende academiejaar ingeschreven zijn op de rol als doctoraatsstudent.
 3. De aanvraag dient duidelijk te vermelden op welke onderzoeksdag men wenst te presenteren en wanneer men toelating gekregen heeft van de begeleidingscommissie om te presenteren.

Instructies

 • Formaat: 5 minuten durende presentatie (maximum 5 slides)
 • Taal: Bij voorkeur Engels
 • De slides dienen opgemaakt te worden in de huisstijl van de UGent.
 • De presentatie bevat minstens de volgende elementen:
 1. Naam van doctoraatsstudent, promotor en leden van de begeleidingscommissie.
 2. Achtergrond en context van het onderzoek (waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd? wat is de wetenschappelijke bijdrage?)
 3. De probleemstelling en onderzoeksvraag (wat wordt er precies onderzocht?)
 4. De methodologie (hoe wordt het onderzoek aangepakt?)
 5. Indien van toepassing (bijvoorbeeld bij longitudinaal onderzoek): de planning van de verschillende onderzoeksfases
 • De volgende bestanden dienen ten laatste 1 week voor de onderzoeksdag te worden verstuurd naar cwo.pp@ugent.be
 1. De slides in pdf- of powerpointformaat. De bestandsnaam wordt als volgt opgesteld: presentatie_familienaam_voornaam.pdf of presentatie_familienaam_voornaam.pptx

Gerelateerde inhoud