Onderzoeksdagen

[English]

 

De onderzoeksdag heeft als doel om de onderzoekers uit de verschillende vakgroepen en onderzoeksgroepen binnen onze faculteit de kans te geven elkaar te ontmoeten. Daarnaast krijgen nieuwe doctoraatsstudenten de kans hun toekomstig onderzoek te presenteren tijdens een postersessie. Nadien kan er dan tijdens de afsluitende receptie op een informele manier worden nagepraat. Tijdens de receptie wordt er ook een ‘Best Poster Award’ uitgereikt. De winnaars van de vorige edities vind je hier. De onderzoeksdag wordt georganiseerd door de commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO). Presentaties zijn in het Engels.

Wanneer

16 december 2021 (9u-12u)

Programma

Wordt later aangekondigd.

Presentaties van vorige edities.

Locatie

De presentaties vinden plaats in Auditorium 1 en de postersessie + receptie op de overloop achter Auditorium 2 (2de verdieping).

Postersessie

Hoe inschrijven?

 • Inschrijven kan tot 2 weken voor de betreffende onderzoeksdag. De inschrijvingen verlopen op een first come first served basis tot het maximum aantal inschrijvingen (40) is bereikt. Controleer of er nog plaatsen zijn via deze link.
 • De doctoraatsstudent moet persoonlijk een aanvraag om te presenteren richten aan de voorzitter van de CWO via cwo.pp@ugent.be.
 • Om in aanmerking te komen moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:
  1. De doctoraatsstudent moet voorafgaandelijk toelating gekregen hebben van zijn/haar begeleidingscommissie om te presenteren op de onderzoeksdag.
  2. De doctoraatsstudent moet voor het betreffende academiejaar ingeschreven zijn op de rol als doctoraatsstudent.
  3. De aanvraag dient duidelijk te vermelden op welke onderzoeksdag men wenst te presenteren en wanneer men toelating gekregen heeft van de begeleidingscommissie om te presenteren.
 • Wie in aanmerking komt, zal gevraagd worden zich finaal in te schrijven via de Event Manager.

Instructies

 • Formaat: A0 verticaal ('staand')
 • Taal: Bij voorkeur Engels
 • De poster dient opgemaakt te worden in de huisstijl van de UGent.
 • De deelnemers staan zelf in voor het afdrukken van de poster.
 • Een poster bevat minstens de volgende elementen:
  1. Naam van doctoraatsstudent, promotor en leden van de begeleidingscommissie.
  2. Achtergrond en context van het onderzoek (waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd? wat is de wetenschappelijke bijdrage?)
  3. De probleemstelling en onderzoeksvraag (wat wordt er precies onderzocht?)
  4. De methodologie (hoe wordt het onderzoek aangepakt?)
  5. Indien van toepassing (bijvoorbeeld bij longitudinaal onderzoek): de planning van de verschillende onderzoeksfases
 • Het ophangsysteem voor de posters bedekt 2 cm boven- en onderaan de poster. Hou hier rekening mee.
 • De volgende bestanden dienen ten laatste 1 week voor de onderzoeksdag te worden verstuurd naar cwo.pp@ugent.be
  1. De poster in pdf formaat. De bestandsnaam wordt als volgt opgesteld: poster_familienaam_voornaam.pdf
  2. Een abstract in docx formaat. De bestandsnaam wordt als volgt opgesteld: abstract_familienaam_voornaam.docx
 • Posters kunnen opgehangen worden vanaf 1 uur voor het begin van de onderzoeksdag.

Gerelateerde inhoud