Ethische aangelegenheden

[English]

Onderzoekers dienen zich te houden aan algemene ethische onderzoeksprincipes. Als er twijfels bestaan over de ethische aanvaarbaarheid van het onderzoek moet de facultaire ethische commissie geconsulteerd worden. 

Hoe een aanvraag indienen?

 • De deadline voor het indienen van een aanvraag bij de ethische commissie ligt steeds op de 15de van elke maand (middernacht) om feedback te kunnen krijgen voor de 15de van de volgende maand. Er is geen deadline in juli: alle aanvragen ingediend tussen 16 juni en 15 augustus worden in september beoordeeld..
 • Aanvragen moeten zowel naar Thierry Marchant als naar (Griet Roets) gemaild worden.
 • Dien je aanvraag bij voorkeur in het Engels in.
 • De aanvraagmail bevat:
  1. Een volledig ingevuld Specifiek Ethisch Protocol;
  2. alle nodige documenten die ter ondertekening voorgelegd worden aan de participanten, met inbegrip van de informatiebrief;
  3. Een kopie van het data management plan (indien de studie dit nodig heeft);
  4. De GDPR-registratie (wanneer in de studie persoonlijke informatie wordt verwerkt)
  Wanneer één van die documenten niet ingediend wordt, gelieve dit in de aanvraagmail te motiveren.
 • Gelieve het Algemeen Ethisch Protocol grondig te lezen alvorens je aanvraag in te dienen.
 • Er worden enkel dossiers beoordeeld van reeds goedgekeurde projecten. Aanvragen betreffende projecten die nog niet zijn ingediend of nog op goedkeuring wachten (bv. door het FWO) zullen door de ethische commissie niet beoordeeld worden.
 • Aanvragen voor masterproeven worden door de promotor zelf ingediend.
Om je een idee te geven hoe een typisch aanvraagdossier eruitziet voorzien we enkele voorbeelden. Deze voorbeelden zijn geïnspireerd op echte aanvragen. Je vindt de voorbeelddossier op deze pagina.

Ethics clinic

Onderzoekers worden uitgenodigd om contact op te nemen met het hoofd van de EC (Thierry Marchant) over ethische vragen voorafgaand aan het indienen van een ethische aanvraag. Het doel van deze 'ethics clinic' is om onnodige vertraging te voorkomen in geval van onzekerheid over wat de ethische commissie verwacht, kwesties die ethische bezwaren zouden kunnen veroorzaken, of bij het beantwoorden van specifieke vragen van het SEP (specifiek ethisch protocol). 

Regels en protocollen

Ethische issues bij datamanagement

In het specifiek ethisch protocol wordt gepolst naar alle datamanagement handelingen die eventueel ethische implicaties kunnen hebben. Dit is vooral het geval voor persoonsgegevens en/of gevoelige data. Bij het beheren van dit soort data wordt best rekening gehouden met de volgende zaken:

  Dataveiligheid is van primordiaal belang om de privacy van de deelnemers te garanderen. Dit zijn enkele richtlijnen:

  • Toegang tot persoonsgegevens en/of gevoelige data mag niet mogelijk zijn voor onbevoegden. Dit betekent onder andere dat de data in een beveiligde omgeving dienen te worden opgeslagen (vb., een beveiligde DICT share). Ook moet er op voorhand worden vastgelegd wie welke bevoegdheid heeft en hoe de toegang tot de data zal worden georganiseerd.
   • Gevoelige data dienen zo snel als mogelijk te worden geanonimiseerd. Indien dit niet (in afdoende mate) mogelijk is, moeten de data worden geëncrypteerd.
   • Bewaar persoonsgegevens gescheiden van de onderzoeksdata.
   • Verzamel geen persoonsgegevens en/of gevoelige data indien dit niet strikt noodzakelijk is voor het onderzoek.

   Communicatie

   • Informeer je participanten over het gebruik van persoonsgegevens en/of gevoelige data. Leg hen uit hoe persoonlijke/gevoelige informatie die over hen wordt verzameld zal worden gebruikt, opgeslagen, verwerkt, doorgegeven, gedeeld en vernietigd.
   • Als je plannen hebt om je data te delen, leg dan uit welke data zullen worden gedeeld en met wie.