Informatiebrief en toestemmingsformulier (ICF)

Het is belangrijk om deelnemers aan onderzoek goed te informeren en, indien van toepassing, hun toestemming te verkrijgen. De Ethische Commissie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen stelt sjablonen ter beschikking die als richtlijn moeten gebruikt worden door onderzoekers van de FPPW bij het ontwikkelen van de informatiebrief en het toestemmingsformulier (ICF).

De sjablonen zijn geen letterlijk voorschrift van hoe een ICF moet worden geschreven, maar beschrijven de informatie die een ICF moet bevatten. De sjablonen zijn modulair opgebouwd zodat ze eenvoudig kunnen worden aangepast voor variërende settings. Ook de formulering moet worden aangepast aan de doelgroep (bv. jongeren).

Naast de sjablonen zelf, worden ook enkele goede voorbeelden aangeboden.

Sjablonen

  • ICF-sjabloon met algemeen belang als rechtsgrond
    Dit sjabloon kan enkel gebruikt worden wanneer ‘algemeen belang’ de rechtsgrond is voor het verwerken van persoonsgegevens. Zie deze pagina voor meer info.
  • ICF-sjabloon anoniem
    Dit sjabloon kan enkel gebruikt worden wanneer er geen persoonsgegevens verzameld worden. Dit betekent dat de dataverzameling volledig anoniem gebeurt. M.a.w., de onderzoeker beschikt op geen enkel ogenblik over persoonsgegevens van de participanten. Voor meer info over persoonsgegevens zie deze onderzoekstip.

Voorbeelden

Op onderstaande link vind je een portfolio met ICF-voorbeelden die zijn opgemaakt op basis van de bovenstaande sjablonen.

Belangrijk

  • Wens je andere (externe) sjablonen te gebruiken, dan moet je een gemotiveerde aanvraag aan de EC voorleggen.
  • Indien je een aanvraag moet indienen bij de Commissie voor Medische Ethiek, dien je gebruik te maken van de ICF-sjablonen van HIRUZ.
  • Heb je vragen of problemen bij het opmaken van een ICF contacteer dan rso.pp@ugent.be.