Onderzoek

Nieuws
  • Loop je vast met R of Rstudio? Wandel even binnen bij het RSO en stel je vraag, elke donderdag tussen 15u00 en 16u00 (online of on campus). Info
  • 02-12-2022 In januari 2023 lanceert het FWO de nieuwe oproep Junior en Senior Onderzoeksprojecten. DOZA organiseert een online informatiesessie over deze oproep op donderdag 26 januari 2023. Meer informatie op https://bozi.ugent.be/nl/bozi/hFzRAyXJWQWmiBVoZdLKZb
  • 25-11-2022 Op 23 november gaf Guillaume Chevance een Hot Topic Lecture over de rol van gezondheidspsychologie in de context van de klimaatverandering. Bekijk zijn presentatie.
  • 25-11-2022 Kom naar de FPPW-Onderzoeksdag op dinsdag 20 december. Met presentaties over het gebruik van sociale media in onderzoek, de PhD-postersessie en lunch. Info en registratie.
Ouder nieuws

Dienstverlening

Algemene informatie

Onderzoek tijdens de corona-pandemie

Doctoreren

Publiceren

Ondersteuningskredieten

Facultair mobiliteits- en Sabbaticalfonds (FMS)

Doel Volgende deadline

Studieverblijven

Maandelijks, telkens 8 dagen voor de CWO-vergadering

Sjabloon voor aanvraag

Verblijf buitenlandse onderzoekers

24/4/2023

26/9/2023

Onderzoekssabbaticals voor ZAP-leden

[Beleidsnota]

24/4/2023

26/9/2023

Sjabloon voor eindrapport

Congresdeelname

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend via deze website

Facultair onderzoeksfonds (FOF)

Doel Volgende deadline
Financiering uitrusting en apparatuur

22/11/2022

12/6/2023

Financiering organisatie congressen

22/11/2022

24/4/2023

12/6/2023

26/9/2023

Uitzonderlijke personele overbruggingsfinanciering

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

 

Voor deadlines verder in de toekomst zie dit overzicht.

 

Research Data Management

Onderzoeksethiek