GIT - Volgtijdelijkheden - Programmawijzigingen

Wat is een GIT?

Een geïndividualiseerd traject (GIT) is elk traject dat afwijkt van een standaard studietraject (modeltraject). Met een GIT kan je vakken uit verschillende jaren combineren of, omgekeerd, je vakkenpakket van één jaar spreiden over verschillende jaren. 

Zowel de volgtijdelijkheidsregels als de facultaire GIT-bepalingen hebben een rechtstreekse invloed op de samenstelling van je GIT. Daarnaast moet je rekening houden met art. 24 uit het Onderwijs- en Examenreglement en met je leerkrediet. Het is de verantwoordelijkheid van de student om het eigen curriculum correct samen te stellen via Oasis.

Elk geïndividualiseerd traject wordt voorgelegd aan de curriculumcommissie. Die gaat na of rekening werd gehouden met alle regels. De curriculumcommissie bestaat uit de onderwijsdirecteur, de voorzitters van de vier opleidingscommissies, de trajectbegeleider en de curriculumbeheerder. De commissie komt in het eerste semester wekelijks samen, in het tweede semester ligt de frequentie lager.

Voor inhoudelijk advies over de samenstelling van je GIT kan je terecht bij de studie- en de trajectbegeleiders van de faculteit. De aanvraag voor een GIT gebeurt door het ingeven van je curriculum in Oasis. Heb je daarbuiten nog specifieke vragen dan kan je die mailen naar je opleiding. Je vraag wordt dan bekeken en desgewenst voorgelegd aan de curriculumcommissie.

Facultaire GIT regels

GIT samenstellen

Hulp nodig bij het samenstellen van je curriculum voor AJ 2021-2022? 
Volg het stappenplan en bekijk de GIT-filmpjes!

GIT-sessies & vrij spreekuur trajectbegeleiding

Heb je hulp nodig bij de samenstelling van jouw curriculum?

Start academiejaar

Omwille van Corona gaan de gebruikelijke GIT-sessies in de pc-klas dit jaar niet door. 
We helpen jou daarom digitaal op weg!

 

Start 2e semester

Omwille van Corona gaat het gebruikelijke vrije spreekuur met de trajectbegeleiders helaas niet door.  
We helpen jou daarom digitaal op weg!

 

Einde academiejaar

Omwille van Corona gaan de gebruikelijke infosessies en spreekuren met de trajectbegeleiders helaas niet door.  
We helpen jou daarom digitaal op weg!

Met specifieke problemen kan je ons steeds per mail contacteren of leggen we een digitale afspraak vast. 

Programmawijzigingen en overgangsmaatregelen

Bekijk hier hoe de curricula in AJ 2021-2022 zullen veranderen en welke invloed de overgangsmaatregelen hebben op jouw vakkenpakket.

  • Psychologie: beperkte wijzigingen 
  • Pedagogische wetenschappen: grote wijzigingen
  • Sociaal werk: grote wijzigingen

Overzicht van volgtijdelijkheden/gelijktijdigheden

Volgtijdelijkheid betekent dat je vak B niet kunt volgen als je nog geen credit haalde voor vak A.

Beroep tegen beslissing curriculumcommissie

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing van de curriculumcommissie over de samenstelling van je curriculum, kan je hiertegen beroep aantekenen, zoals beschreven in artikel 30 van het onderwijs- en examenreglement:

  • Je kan in beroep gaan tegen de beslissing tot zeven kalenderdagen na de dag waarop de beslissing ter kennis van de student werd gebracht (indien de vijfde dag een feestdag, een zaterdag of zondag is, loopt de termijn tot en met de eerstvolgende werkdag waarop de postdiensten open zijn).
  • Het beroepsorgaan is de Beroepscommissie voor het curriculum, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent. Zij wordt voorgezeten door de decaan, Ann Buysse. De secretaris is Hilde Van Keer. De andere leden zijn Geert Devos, Filip De Fruyt en Michel Vandenbroeck
  • Aangetekende brief en tegelijk een versie per e-mail naar beroepcurriculum.PP@UGent.be
  • De beslissing van het beroep wordt krijg je binnen een termijn van twintig kalenderdagen, die ingaat op de dag na die waarop het beroep werd ingesteld. 
  • Lees de volledige tekst van het artikel 30, paragraaf 6

Contact

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op!

Gerelateerde inhoud