Hoe stel je jouw GIT samen?

Aan de slag met jouw geïndividualiseerd traject (GIT)!
Onderstaande filmpjes geven jou de belangrijkste richtlijnen en aandachtspunten mee om jouw GIT samen te stellen. 
Kies het filmpje dat het beste aansluit bij jouw situatie. Werk een concreet voorstel uit, je kan dit steeds voorleggen aan de trajectbegeleiders voor feedback.
OPGELET: Programmawijzigingen in AJ 2021-2021
In academiejaar 2021-2022 veranderen de curricula van de opleidingen aan onze faculteit. Deze veranderingen zijn het grootst in de opleidingen Sociaal werk en Pedagogische wetenschappen.
Ga eerst na of de programmawijzigingen invloed hebben op jouw vakkenpakket, pas nadien kan je aan de slag met onderstaande filmpjes om jouw GIT-traject samen te stellen.

Ik combineer 1e en 2e Bachelor

Ik combineer 2e en 3e Bachelor

Ik combineer Bachelor/Schakel/Voorber. met Master

GIT in de master Psychologie

GIT in de master Pedagogische wetenschappen

GIT in de master Sociaal werk