Medewerkers

  • Amber Vallance

informatiebemiddelaar - onderwijsondersteuning, IBL & info-onthaal

  • Annemie De Vuyst

bibliotheekmedewerkster - boeken & info-onthaal

  • Bart Vancoppenolle

faculteitsbibliothecaris - informatievaardigheden

  • Kathy Laroy

informatiebemiddelaar - tijdschriften, IBL & info-onthaal