Toegang tot de parkeergarage Henri Dunantlaan 2

De Faculteitsraad heeft op 20 mei 2015 beslist dat - in afwachting van een universiteitsbreed uniform parkeerbeleid - alle medewerkers van de FPPW met werkadres Henri Dunantlaan 2, Henri Dunantlaan 1 of de Begijnhoflaan 464 toegang krijgen tot de ondergrondse parking aan de Henri Dunantlaan 2.

De Permanentiedienst dringt erop aan dat iedereen die van de parking gebruikt wenst te maken zijn/haar
nummerplaat of nummerplaten inbrengt in Apollo. Ook dient in Apollo het juiste werkadres ingebracht te zijn.

Nieuwe medewerkers dienen - eens ze hun toegangsbadge ontvangen hebben én hun nummerplaat ingebracht hebben in Apollo - per mail aan toegangscontrole@ugent.be toegang te vragen tot de ondergrondse parking aan de Henri Dunantlaan 2. In deze mail dient vermeld te worden:

  • naam en voornaam
  • nummer van de vakgroep of dienst
  • nummer van de badge
  • er dient om toepassing van toegangsmodel 240200 gevraagd te worden.

Deze regeling geldt in afwachting van een universiteitsbreed uniform parkeerbeleid dat ongetwijfeld restrictiever zal zijn.

Contact

Decanaat