PhD defenses

 • An intergenerational perspective on the politicization of social work

  Nov 22
  Faculty
  Faculty of Psychology and Educational Sciences
  Doctoral candidate
  Steven Brandt
  Academic degree
  Doctor in het Sociaal Werk
  Promotor(s)
  Promotor: Prof. dr. Rudi Roose, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (PP04) - Dr. Griet Verschelden, HoGent, Dept. Verstedelijking en gemeenschapsvorming