Leonhard Drescher

Leonhard Drescher

Ik ben een psycholoog met een grote passie voor onderzoek, de klinische praktijk, en lesgeven. Mijn PhD-project gaat over ADHD en heeft de titel The role of the locus coeruleus in arousal regulation deficits in ADHD. Samen met mijn promotoren prof. Roeljan Wiersema en prof. Nico Boehler onderzoek ik hoe het locus coeruleus-noradrenerge systeem in de hersenen mogelijk anders functioneert in ADHD, om zo ons begrip van de interactie tussen gedrag, alertheid en hersenactiviteit in ADHD te vergroten. In de eerste fase van het project gebruik ik pupillometrie om de activiteit van de locus coeruleus in volwassenen met en zonder ADHD te onderzoeken. Dit wordt gedaan terwijl de deelnemers bepaalde taken uitvoeren, aan de hand waarvan we hun gedragspatronen kunnen analyseren. De fysiologische en gedragsresponsen worden vergeleken tussen verschillende staten van alertheid, om te bekijken of en hoe deze verschillen in ADHD.

 

 

 E-mail: leonhard.drescher@ugent.be