Najaarscursus paleografie

When
26-09-2022 18:00 to 12-12-2022 19:30
Where
Archief Gent (Zwarte doos, Dulle Grietlaan 12, Gentbrugge)
Language
Dutch
Organizer
Stefan Meysman
Contact
Stefan.Meysman@UGent.be
Website
https://www.historischetalen.be/aanbod/cursussen/paleografie

Twaalfdelige najaarscursus paleografie i.s.m. Centrum voor Historische Talen

Hoe kwamen manuscripten en administratieve documenten in het verleden tot stand? Wie schreef, en waarom? Paleografie is een van de belangrijkste hulpwetenschappen om handgeschreven teksten uit het verleden te leren ontcijferen en die binnen hun ontstaans- en gebruikscontext te leren begrijpen.

Het Centrum voor Historische Talen organiseert i.s.m. het Pirenne Instituut een twaalfdelige lessenreeks paleografie in het najaar van 2022 (26 september tot 12 december). Deze biedt een introductie tot de paleografie van handgeschreven (Middel)Nederlandse teksten van de middeleeuwen tot de 19de eeuw. Aan de hand van een tiental teksten van uiteenlopende aard – literaire werken maar ook praktijkbronnen als oorkonden, rekeningen en recepten – die geschreven zijn in zowel geposeerde als cursieve schrifttypes, wordt stilgestaan bij specifieke paleografische problemen. Na een introductieles waarin de terminologie van de letteronderdelen en de meest courante afkortingen en cijfervormen worden toegelicht gaan we klassikaal aan de slag met het transcriberen van de teksten. Elke week komt een nieuw manuscript of archiefstuk aan bod.

Lesgever is Prof. dr. Els De Paermentier, professor middeleeuwse (gender)geschiedenis aan de UGent en verantwoordelijk voor de vakken paleografie en oorkondeleer.

Meer info en mogelijkheid tot inschrijving vindt u op de website van het Centrum voor Historische Talen.

Register online