Algemene cultuurwetenschappen

Algemene cultuurwetenschappen biedt binnen één afstudeerrichting vier onderwerpen aan:

 • geschiedenis
 • kunstgeschiedenis
 • filosofie
 • letterkunde

De brede kennis en het scala van academische vaardigheden dat u na het behalen van het bachelor- en/of masterdiploma algemene cultuurwetenschappen heeft verworven, maakt u geschikt voor allerlei staf- en beleidsfuncties bij overheid, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. Ook zijn er mogelijkheden binnen onderwijs, journalistiek of voorlichting.

Bachelor algemene cultuurwetenschappen

Master kunst- en cultuurwetenschappen

Studenten Open Universiteit die hun bachelor (bijna) afgewerkt hebben dienen een adviesgesprek aan te vragen vooraleer ze aan de master beginnen.

  Losse cursussen

  Het is steeds mogelijk een aantal losse cursussen te volgen binnen de bachelor (voor zover aan de ingangseisen op cursusniveau voldaan wordt).  Deze cursussen kunnen eventueel later in een diplomaprogramma ingebracht worden.

  Focusopleiding cultuurwetenschappen

  Een focusopleiding is een kort programma dat bestaat uit een aantal cursussen over een bepaald onderwerp uit de bacheloropleiding.

  Omvang 25 studiepunten. Gemiddelde studieduur 700 uur.

  Verdere informatie