Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Oct 19, 2022 00:00
Vakgroep/directie/dienst
LW06 - Vakgroep Taalkunde
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde, Pedagogische wetenschappen of gelijkaardig
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De doctoraatsbursaal zal werkzaam zijn op het FWO-SBO project LASCOS ‘Language Stimulating ComptetenceS’
Typerend voor FWO-SBO projecten is het opzetten van vernieuwend onderzoek in een consortium van onderzoekers en valorisatoren dat in geval van wetenschappelijk succes vooruitzichten biedt voor latere maatschappelijke toepassingen (in de vorm van producten, processen en/of diensten). Tijdens dit project werk je nauw samen in een consortium van onderzoekers en valorisatoren van de UGent, KU Leuven, ODISEE en Arteveldehogeschool.

De kwaliteit van taalstimulerende (TS) interacties in de kleuterklas heeft een belangrijke invloed op de academische taalvaardigheid van kleuters. Eéntalig en meertalig opgroeiende kinderen met een lage sociaal-economische achtergrond worden thuis doorgaans minder blootgesteld aan relevante schoolse taal in vergelijking met andere kinderen. Dit maakt het moeilijker om de schooltaal onder de knie te krijgen en maakt deze kinderen bijzonder kwetsbaar voor processen van sociale ongelijkheid vanaf de eerste schooljaren. Ook al weten we dat kwaliteitsvolle TS interacties cruciaal zijn voor de schoolse taalvaardigheid, toch wijst heel wat interactieonderzoek op de relatief slechte kwaliteit en lage kwantiteit van TS interacties in de kleuterklas. Die zijn zelfs nog lager in de interacties met kwetsbare kinderen. Er is dus een kloof tussen de theorie en de werkelijke interacties in de kleuterklas. Het project wil deze kloof verkleinen door een blended learning professionaliseringsinterventie (PI) te ontwikkelen die de TS competenties van kleuterleerkrachten in het werkveld en studentleraren (lerarenopleiding) versterkt. Het project valt uiteen in een onderzoeks- en valorisatiegedeelte. De effecten van de PI worden in kaart gebracht via het onderzoek. De valorisatie richt zich op de ontwikkeling van het professionaliseringsprogramma (PDP) en het optimaliseren van dit programma op basis van de onderzoeksresultaten. Het onderzoek heeft als hoofddoel om de effecten van de PI op de TS-competenties van (student)leraren kleuteronderwijs in kaart te brengen. Het project onderscheidt 4 onderzoeksfoci (OF):
- OF1: Onderzoek naar de state of the art wat betreft de TS-competentie van kleuterleerkrachten (= nulmeting)
- OF2: Onderzoek naar de belangrijkste effecten van de PI op de TS-competenties van leerkrachten
- OF3: Onderzoek naar de effecten van de PI op de onderlinge samenhang tussen de verschillende aspecten van de TS-competentie van leerkrachten
- OF4: Onderzoek naar het implementatieproces van de PI

Als je solliciteert voor deze functie aan de Vakgroep Taalkunde, Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent zal je voornamelijk werken op onderzoeksfocus 2. Binnen onderzoeksfocus 2 worden de effecten van de professionaliseringsinterventie op het taalstimulerend handelen van leraren onderzocht aan de hand van experimenteel onderzoek. Zowel online data (bv. eye tracking) als offline gegevens (bv. surveys) worden gecombineerd om opvattingen, situatie-specifieke vaardigheden en taalstimulerende interacties in de klascontext te onderzoeken. Je voert het onderzoek uit in zeer nauwe samenwerking met drie collega-doctoraatsbursalen van UGent en KU Leuven. Daarnaast werk je met het hele team van onderzoekers en valorisatoren samen om zowel de onderzoeksdoelen als de valorisatiedoelen te realiseren.

Jouw opdracht

 • Je draagt bij aan zowel het onderzoeks- als het valorisatiegedeelte van het project.
 • Je bereidt een doctoraatsproefschrift voor in het domein van de Taalkunde en volgt de daarbij horende doctoraatsopleiding.
 • Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoek.
 • Je neemt actief deel aan (inter)nationale congressen en deelt de resultaten van je onderzoek met de (brede) onderzoeks- en onderwijsgemeenschap.

Functieprofiel

Jouw profiel

 • Je bent gemotiveerd en gepassioneerd om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
 • Je hebt een diploma Master Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde, Pedagogische Wetenschappen of gelijkaardig.
 • Je bent academisch sterk, wat zich vertaalt in uitstekende studieresultaten.
 • Je bent vertrouwd met wetenschappelijk taalkundige en/of onderwijskundige literatuur en je hebt interesse in het kleuteronderwijs.
 • Je hebt ervaring met empirisch onderzoek, kennis van verschillende onderzoeksmethoden en bent bereid je verder te specialiseren in vooral kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je beschikt over goede academische schrijf – en spreekvaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands (minimum C1-niveau).
 • Je kan zelfstandig onderzoek uitvoeren.
 • Je kan goed in team werken.
 • Publicaties in het domein van onderwijs strekken tot aanbeveling.

Wij bieden

 • een doctoraatsbeurs voor de periode van één jaar, eenmaal hernieuwbaar met drie jaar na positieve evaluatie;
 • de begindatum van de beurs is 1 januari 2023;
 • verloning volgens het geldende bursaalbarema (max. 4 jaar anciënniteit);
 • een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.
 • Jouw plaats van tewerkstelling is Steunpunt Diversiteit & Leren – Vakgroep Taalkunde, Sint-Hubertusstraat 8, 9000 Gent.

Solliciteren

Je kan solliciteren door onderstaande documenten (samengevoegd in één pdf) te mailen naar prof. dr. Maribel Montero Perez (maribel.monteroperez@ugent.be) voor 20 oktober 2022.

 • een CV (max. 2 pagina's);
 • de puntenlijsten van je afgeronde en huidige studieprogramma;
 • een copy van je masterproef;
 • een motivatiebrief in het Engels (max. 2 pagina's) waarin je ons verduidelijkt waarom we jou moeten selecteren voor deze positie.

Voor meer informatie over de inhoud van het project en de verschillende onderzoeklijnen kan je terecht bij prof. dr. Piet Van Avermaet (piet.vanavermaet@ugent.be).
Voor meer info over de onderzoeksfocus van dit project kan je terecht bij prof. dr. Piet Van Avermaet en prof. dr. Maribel Montero Perez.

Op basis van de aangeleverde documenten vindt een eerste selectie plaats. Kandidaten die weerhouden worden, worden uitgenodigd voor een gesprek dat zal plaatsvinden op 14 november 2022, in Gent. Geselecteerde kandidaten voor de mondelinge gesprekken zullen ook gevraagd worden om een Engelstalige tekst rond de thematiek voor te bereiden (info volgt later).

Als je interesse hebt in de andere onderzoekslijnen, word je ook uitdrukkelijk aangemoedigd om te solliciteren voor de andere vacatures die openstaan binnen dit project aan UGent en KU Leuven.