Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Oct 10, 2022 00:00
Vakgroep/directie/dienst
RE22 - Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de rechten
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

DE ONDERZOEKSPLOEG

De onderzoeksploeg ‘energierecht’ van de Universiteit van Gent bestaat uit 11 onderzoekers, waaronder 4 doctorandi en staat onder leiding van prof. dr. Frederik Vandendriessche. Naast de doctorandi telt het onderzoeksteam enkele deeltijdse projectmedewerkers en vrijwillige medewerkers. Onze onderzoeksactiviteiten omvatten offshore windenergie, vraagzijdebeheer, lokale energiegemeenschappen, energie-efficiëntie van gebouwen, warmtenetten…

HET ONDERZOEKSPROJECT

Kunnen we de energie uit zon en wind gebruiken om hernieuwbare molecules op zee te maken en hoe bewijzen we dat die waterstof echt groen is ? Met MuSE (Molecules at Sea) willen we nagaan wat de opportuniteiten zijn voor het produceren en importeren van hernieuwbare molecules, zoals onder andere waterstof, methanol & methaan, vanuit offshore energieproductie zoals we dit kennen uit wind- of zonneparken.

Jouw onderzoek kadert binnen werkpakket 6 van MuSe en gaat over de het juridisch kader en de certificering van (hernieuwbare) waterstof en andere groene moleculen. Niet alleen op EU niveau, maar ook in diverse EU lidstaten nemen overheden en bedrijven al initiatieven om een snelle uitrol van (geïmporteerde) CO2-vriendelijke moleculen mogelijk te maken. Met name een gestandaardiseerd alomvattend wettelijk kader voor waterstof is cruciaal om één liquide en competitieve markt voor groene moleculen in Centraal-West-Europa te vormen. Daarbij is er de intentie van de Belgische overheid om samenwerking te onderzoeken tussen Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk om internationale en Europese normen voor de certificering van en de handel in hernieuwbare moleculen tot stand te brengen

Het project heeft een duur van 3 jaar met daarbovenop 1 jaar industriële financiering (nog te bekomen), wat moet toelaten om een doctoraatsonderzoek op 4 jaar af te ronden. Het MuSe-project wordt in hoofdzaak gefinancierd door het ETF (Energietransitiefonds). Het ETF heeft als doelstelling om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie binnen de federale energiebevoegdheden aan te moedigen en te ondersteunen (hieronder ressorteren o.m. hernieuwbare energiebronnen in de Noordzee, biobrandstoffen, nucleaire energietoepassingen, bevoorradingszekerheid en netevenwicht).
.

JOUW OPDRACHT

 • Je onderzoekt het juridisch kader voor waterstof en groene moleculen, met een bijzondere focus op het certificeren van (groene) waterstof en andere groene moleculen.
 • Je staat het onderzoeksteam ‘energierecht’ bij met de uitvoering van diverse onderzoeks-en onderwijstaken.

Functieprofiel

 • Je hebt een diploma van master in de rechten (of je plant dit jaar af te studeren).
 • Je hebt een grondige kennis van het internationaal en Europees recht.
 • Je heb affiniteit met het energierecht.
 • Je behaalde mooie studieresultaten.
 • Multidisciplinaire samenwerking (ingenieurswetenschappen, economische wetenschappen, chemie,…) schrikt je niet af.
 • Je staat open voor industriële betrokkenheid.
 • Ervaring en vertrouwdheid met het Belgische recht is een pluspunt.
 • Je hebt zin om wetenschappelijk onderzoek te doen met het oog op het behalen van een doctoraat.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je beheerst de Engelse taal uitstekend.
 • Kennis van het Nederlands en van het Frans zijn een plus.

Solliciteren

Solliciteren kan eenvoudig door je cv, motivatiebrief en onderzoeksplan door te sturen naar frederik.vandendriessche@ugent.be.
Het onderzoeksplan bedraagt maximaal vijf pagina's en bevat de onderzoeksvraag (kunnen meerdere zijn), probleemsituatie (juridische problemen met betrekking tot de certificering van groene moleculen en waterstof, aangevuld met een beschrijving van de sociale en wetenschappelijke relevantie) en een overzicht van relevante literatuur (een lijst volstaat).

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.


MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Frederik Vandendriessche (frederik.vandendriessche@UGent.be, +32 (0)472 71 40 76).