Tijdpad instellingsreview

Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleidingen borgt (de regie). Een positieve uitkomst, al dan niet met voorwaarden, leidt tot verlenging van de accreditatietermijnen voor geaccrediteerde opleidingen van de instelling. Een negatieve instellingsreview maakt dat de NVAO opnieuw verantwoordelijk wordt voor de borging van de kwaliteit van elke opleiding.

De volgende instellingsreview aan de UGent vindt plaats in het najaar van 2022.

Volg hier welke voorbereidende stappen de UGent hierin onderneemt.

Communicatie-acties

Ter voorbereiding van de instellingsreview plannen de Directie Onderwijsaangelegenheden en de Directie Communicatie en Marketing een aantal acties.

De acties omvatten zowel brede basiscommunicatie (grote doelgroepen) als specifieke/gerichte communicatie (subdoelgroepen).

Tabel: Intern actie- en communicatieplan

Timing

Doelgroep

Actie

v.a. januari 2021

Medewerkers

Basiscommunicatie

-      Contentreeks ‘Blend@UGent’

-      Artikels in personeelsnieuwsbrief

-      Facebookgroep

-      Artikel ER en Instellingsreview

v.a. oktober 2021

Medewerkers & Externen

Basiscommunicatie

-      Webpagina onderwijsbeleid & kwaliteitscultuur

v.a. oktober 2021

Gerichte communicatie

-      GSR & stuvers: infosessies op Algemene Vergaderingen & Vormingsdag

-      Tour DOWA langs de faculteiten

-      Onderwijs- en internationaliseringsdag

v.a. februari 2022

Lesgevers, studenten, …

Basis- en gerichte communicatie

-      Filmpjesreeks over de zes strategische onderwijsdoelstellingen van de UGent

-      Video over studentenfeedback in studentennieuwsbrief en sociale media

-      Uitrol communicatiechallenge door studenten communicatiewetenschappen

v.a. januari 2022

Betrokkenen bij onderwijs

Gerichte communicatie

-      DOWA komt naar je toe (faculteiten)

-      Ontbijtsessies met vice-rector (OW-directeurs, voorzitters OC,CKO-medewerkers, stuvers, …)

-      Aftoetsen externe stakeholders