Ondersteuning van lesgevers en opleidingen

Wat is onze visie op onderwijsondersteuning van lesgevers en opleidingen?

Het onderwijsondersteuningsaanbod 2.0 aan UGent is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

 • In partnerschap met de faculteiten en de opleidingen 
 • Een aanbod dat gefundeerd, gesitueerd en toekomstgericht is 
 • Een aanbod voor lesgevers én opleidingen 
 • Een aanbod dat zowel gericht is op basiscompetenties maar eveneens een verdiepend karakter heeft 
 • Naast een generiek aannbod, ook een aanbod op maat voor faculteiten en opleidingen 
 • Een aanbod met een brede scope (kwaliteitszorgprocessen, programma-opbouw, implementatie van de 6 strategische doelstellingen en activerende onderwijspraktijk) 
 • Een aanbod waarin zowel ruimte is voor eenmalige als voor trajectmatige initiatieven 
 • Een aanbod waarbinnen nieuwe professionaliseringsmodaliteiten een plaats krijgen (online, blended, on campus) 
 • Een aanbod waarbij zowel wordt ingezet op peer- als op expert learning 
 • Een aanbod dat zowel vraaggestuurd als aanbodsgestuurd is
 • Een aanbod dat onderwijsinnovatie stimuleert 
 • Een aanbod dat gevaloriseerd wordt als het gevolgd wordt 

Hoe is de onderwijsondersteuning georganiseerd?

Centrale onderwijsondersteuning

Het centrale Team Onderwijsondersteuning, dat bestaat uit DOWA-medewerkers en het Activo-team, werkt elk jaar een professionaliseringsaanbod uit voor lesgevers en opleidingen.

Met de basistrainingen voor lesgevers wil de UGent de onderwijscompetenties van lesgevers versterken.

 • Het onderwijstraject voor recent aangestelde professoren: verplicht, blended traject voor alle nieuw aangestelde professoren binnen de eerste twee jaar van hun aanstelling. Bestaat zowel in het Nederlands als het Engels.
 • De basisdocententraining: vrijblijvend blended traject voor alle lesgevers van de UGent die hun onderwijscompetenties willen opfrissen.
 • Het onderwijstraject voor assistenten, doctoraatsbursalen en praktijkassistenten die betrokken zijn bij de onderwijspraktijk: online, modulair traject waarmee deelnemers een onderwijscompetenties zelfstandig kunnen versterken. Eventueel aangevuld met intervisiesessies.

Verdiepende trainingen zijn thematische workshops waaruit lesgevers kunnen kiezen naargelang van hun noden en interesses.

 • Voorbeelden zijn onder meer: gebruik van UFORA, digitale didactiek, feedback, begeleiden van schrijftaken, gebruik van lesopnames.
 • Dit thematische aanbod wordt voortdurend bijgestuurd en aangevuld vanuit gedetecteerde noden voor specifieke onderwijsaspecten, bijvoorbeeld: bepaalde onderwijswerkvormen, feedback- of evaluatievormen.

De trainingen voor opleidingen en faculteiten behandelen inhoudelijke vraagstukken rond:

 • onderwijsbeleid (bijvoorbeeld: curriculumdesign en toetsbeleid),
 • onderwijskwaliteitszorg,
 • de strategische onderwijsdoelstellingen van de UGent uit de monitor
 • De UGent organiseert elk jaar een onderwijsdag voor al haar lesgevers.
 • De UGent participeert elke jaar aan de Seminaries Onderwijskunde georganiseerd door de Associatie Universiteit Gent.
 • De UGent biedt haar lesgevers een online community aan waarbinnen ze goede praktijkvoorbeelden kunnen uitwisselen rond bepaalde onderwijswerkvormen of thema’s, over de faculteiten heen.

Onderwijstips.ugent.be werd gelanceerd in 2013 als resultaat van een centraal innovatieproject. Op korte tijd groeide het uit tot het portaal voor wie meer informatie wil over kwaliteitsvol onderwijs aan UGent. In 2020 kreeg het platform een nieuw jasje, vormelijk en inhoudelijk.

Facultaire Onderwijsondersteuning

Elke faculteit heeft een facultaire dienst onderwijsondersteuning (FDO) die het onderwijsbeleid aan de faculteit versterkt. De FDO:

 • neemt proactief initiatieven om de onderwijskwaliteit te verhogen.
 • biedt administratieve en inhoudelijke ondersteuning op maat aan alle toekomstige, huidige en afgestudeerde studenten.
 • biedt ondersteuning aan alle lesgevers.
 • begeleidt opleidingen in hun kwaliteitszorg en curriculumontwikkeling.
 • vertaalt de centrale beleidskaders in nauw overleg met de Directie Onderwijsaangelegenheden.
 • speelt een belangrijke rol bij de procesbegeleiding van veranderings- en verbetertrajecten in de opleidingen. De CKO-medewerker van de faculteit werkt hiervoor samen met de facultaire antenne uit het Activo-team en de DOWA-aanspreekpersoon.

Meer weten?

Neem contact op met: