Flexibiliseringsbeleid

UGent versterkt inzet op juiste studiekeuze en snelle studievoortgang

Een vlot studieparcours begint met een goede oriëntering en juiste studiekeuze.

Daarna wordt maximaal ingezet op een succesvolle start, waarna - eens de student op het juiste spoor zit - kan worden ingezet op een snelle studievoortgang.

De Universiteit Gent heeft op elk van die punten voorstellen uitgewerkt.

Vanaf academiejaar 2015-2016 versterkt zij haar inzet op een juiste studiekeuze (oriëntering), op de begeleiding van studenten en op een snelle studievoortgang

Principes

Vier principes vloeien hieruit voort:

  1. Betere oriëntering voor toekomstige studenten en snellere remediëring voor beginnende studenten;
  2. Maximale inzet op het eerste bachelorjaar;
  3. Een tweede kans, maar onder strengere voorwaarden;
  4. Studieduurverlenging vermijden.

Concrete maatregelen

Betere oriëntering voor toekomstige studenten en snellere remediëring voor beginnende studenten

Om studiekiezers nog beter te helpen bij het maken van de juiste keuze lanceert de UGent de oriënteringstest SIMON.

SIMON is een online zelfevaluatie-instrument waarmee leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs kunnen nagaan welke opleidingen in het hoger onderwijs aansluiten bij hun interesses én bij hun capaciteiten.

Zo wil de UGent leerlingen bewuster doen nadenken over een studie aan de universiteit of in de hogeschool die zowel naar inhoud als naar niveau bij hen past.

Met behulp van SIMON zullen de studie- en trajectbegeleiders de eerstejaarsstudenten met een lage slaagkans nog sneller kunnen identificeren.

Omdat een succesvolle studieloopbaan al vanaf dag één begint, zullen alle studenten die in het academiejaar 2015/16 aan de UGent starten al in de eerste lesweek de SIMON-proef afleggen.

Op basis van de testresultaten zal de UGent voor iedere student een individueel profiel opmaken, een persoonlijke slaagkans berekenen én advies op maat verstrekken.

Maximale inzet op het eerste bachelorjaar

Opleidingsprogramma’s in het eerste jaar moeten zorgvuldig uitgewerkt worden, waarbij de opleidingsonderdelen gedoceerd worden door ervaren en excellente lesgevers.

In het eerste bachelorjaar wordt een gecombineerd systeem van jaar- en semestervakken ingevoerd.

In het huidige semestersysteem moeten eerstejaarsstudenten al enkele maanden na de start van hun studies eindexamens afleggen. Dat valt niet altijd mee: de overgang naar het hoger onderwijs vraagt immers heel wat aanpassing op het vlak van studiemethode en mentaliteit.

Voor de jaarvakken worden op het einde van het eerste semester deelexamens ingericht.

Alle studenten krijgen na afloop van het eerste semester gericht studieadvies. Dit blijkt immers een sleutelmoment met het oog op bewustmaking, remediëring en zo nodig heroriëntering van de studenten naar een opleiding die beter bij hen past.

Een tweede kans maar onder strenge voorwaarden

Wie in het eerste jaar niet van bij de eerste poging over de hele lijn slaagt, krijgt van de UGent een tweede kans.

De voorwaarden voor het bisjaar worden echter wel strenger. Wie ook in het bisjaar niet minstens 75% van de studiepunten van het eerste bachelorjaar behaalt, zal zich niet meer in die opleiding kunnen inschrijven.

Studieduurverlenging vermijden

De UGent paste nog enkele interne regels aan die een vlotte doorstroom na het eerste jaar bevorderen en de student toelaten om snel het diploma te behalen.

Zo komt er een afsluitende deliberatie over de volledige bacheloropleiding en zullen studenten die op het goede spoor zijn geraakt vlotter opleidingsonderdelen kunnen combineren in één studiejaar.

Studenten in de hogere jaren kunnen zo voldoende grote studiepakketten samenstellen en sneller hun diploma behalen.

Meer informatie?

Onderwijs- en examenreglement

www.vraaghetaansimon.be

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met