Project MVO

Instelling

Universiteit Antwerpen

Opleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen

Omschrijving

Dit opleidingsonderdeel wil vooral het referentiekader van de managers-in-spe verruimen in verband met belangrijke deelgebieden van de maatschappij en aspecten van de sociale sector. De geïntegreerde aanpak is een mooie aanvulling op de vaak theoretische cursussen die zij de afgelopen drie tot vier jaar genoten hebben en scherpt tevens enkele nieuwe of bijkomende basiscompetenties aan: samenwerken in kleine teams, analytisch en oplossend denken, omgaan met praktische moeilijkheden, communiceren met meerdere partijen, ...

De projecten dienen ingevuld te worden bij non-for-profit organisaties, vzw’s of andere stichtingen. De studenten bieden als het ware hun kennis en kunde gratis aan, als waren het junior consultants. Gezien de brede achtergrond van de studenten kunnen allerlei mogelijke thema’s aan bod komen.