Maatschappelijk engagement in een reële context

Gemeenschap binnen de universiteit

De gemeenschap vormt een doelgroep binnen de universiteit met bepaalde kenmerken, waarbij één of meer reële maatschappelijke noden aanwezig zijn.

Gemeenschap buiten de universiteit

Hierbij zijn er twee mogelijkheden:

 1. De praktijkervaring vindt plaats in het maatschappelijk middenveld en/of bij non-profit organisaties, waarbij de werking focust op bepaalde maatschappelijke doelen en problemen.
 2. De praktijkervaring vindt rechtstreeks in de gemeenschap plaats, eventueel in samenwerking met het maatschappelijk middenveld en/of non-profit organisaties, waarbij de werking focust op bepaalde maatschappelijke doelen en problemen, voortkomend uit maatschappelijke noden.

Voorbeelden gemeenschappen binnen en buiten de universiteit

>> Klik hier voor meer voorbeelden van gemeenschappen binnen en buiten de universiteit in het kader van CSL.

Voorbeelden maatschappelijke noden

 • Gebrek aan basisnoden zoals water, voedsel, veiligheid, huisvesting, kleding, gezondheidsvoorzieningen, …
 • Sociale problemen (sociale exclusie, armoede, …)
 • Tewerkstellingsproblemen
 • Onderwijsproblemen
 • Gezondheidsproblemen
 • Milieuproblemen
 • Landbouw en voedselproductieproblemen
 • Schending van rechten (kinderrechten, mensenrechten, …)
 • Kennisongelijkheid (vb.: digitale kloof)
 • Genderongelijkheid
 • Ongelijke culturele participatie (vb.: door armoede)

Vaak wordt in CSL dus gefocust op het tegengaan van ongelijkheid, het bestrijden van onrechtvaardigheid en het streven naar een duurzame samenleving, het bieden van kansen en het verlagen van drempels, het toegankelijk maken van de samenleving voor iedereen, het aanhalen van banden met lokale gemeenschappen en groepen binnen de samenleving met een kwetsbare of minderheidspositie.

Naar de andere kenmerken

>> Drie componenten in CSL

>> CSL als ervaringsgerichte onderwijsvorm

>> Wederkerigheid

>> Curriculair

Bronnen

Art, B., De Roo, L., Willems, S. & De Maeseneer, J. (2008). An interdisciplinary community diagnosis experience in an undergraduate medical curriculum: Development at Ghent University. Academic Medicine, 83(7), 675-683.

Cruz, N. I. & Giles, D. E. (2000). Where’s the community in service-learning research. Michigan Journal of Community Service Learning, 7(1), 28-34.

Kahne, J. & Westheimer, J. (1996). In the service of what? The politics of service learning. Phi Delta Kappan, 77, 592-599.

Morton, K. (1995). The irony of service: charity, project, and social change in service-learning. Michigan Journal of Community Service Learning, 2(1), 19-32.

Whitehead, M. (1998). Diffusion of ideas on social inequalities in health: A European perspective. Milbank Quarterly, 76(3), 469-492.

Yoder, D. I. (1996). Service learning: Meeting student and community needs. Teaching Exceptional Children, 28(4), 14-18.