Curriculair

Expliciet

Het CSL-opleidingsonderdeel wordt aangeboden met de expliciete bedoeling om maatschappelijke en sociaal relevante kennis, vaardigheden en attitudes bij de studenten te ontwikkelen.

Voorbeeld: Aan studenten van het Honours programma van de Universiteit van Amsterdam, worden studenten de mogelijkheid geboden om het opleidingsonderdeel ‘Social entrepreneurship and civic learning from theorie to practice’ te volgen.

Impliciet

Het opleidingsonderdeel dat studenten volgen, werd niet opgericht met de intentie om naast academische competenties, ook maatschappelijke en persoonlijke competenties te ontwikkelen. Maar door de inbedding van een vorm van maatschappelijk engagement, en het organiseren van reflectie hierover, kan CSL er wel deel van uitmaken.

Interdisciplinariteit in CSL

Typisch voor CSL is dat er sprake kan zijn van interdisciplinariteit. Studenten uit verschillende opleidingen stromen samen in de praktijkervaring en leren van elkaars expertise. Elke student neemt de praktijkervaring op, vanuit de eigen invalshoek, theoretische achtergrond en het eigen referentiekader, gelieerd aan de vooropgestelde leerdoelen.

CSL als integratievak

CSL kan opgenomen worden in een integratievak, waarbij competenties verworven in andere opleidingsonderdelen, geïntegreerd, toegepast en verder ontwikkeld worden. Ook stages, projecten, masterproef en seminariewerken zijn voorbeelden van integratievakken.

Naar de andere kenmerken

      Bron

      Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1995). A service-learning curriculum for faculty. Michigan Journal of Community Service Learning, 2(1), 112-122.